x
x

Treba li prikrivati medicinske pogreške?

  Dr. sc. Ivana Jurin, dr. med. specijalist internist, kardiolog

  15.01.2011.

Nitko ne voli priznati da je u krivu, a za liječnike posljedice pogrešaka mogu biti kobne. No, osim priziva savjesti, u današnje vrijeme liječnici su suočeni i sa sudskim tužbama.

 Treba li prikrivati medicinske pogreške?

U anketi koja je provedena na portalu Medscape's ethics sudjelovalo je više od 10000 liječnika tijekom 2010. godine.

Jedno od pitanja postavljeno u anketi bilo je "Je li prihvatljivo prikrivanje pogreške ukoliko ona ne šteti bolesniku". Na to pitanje 60.1% anketiranih je odgovorilo niječno, 19% potvrdno, a 20.9 % anketiranih odgovorilo je kako to ovisi o pogrešci.

Među komentarima koje su anketirani navodili uz potvrdan odgovor izdvojeni su slijedeći:

  1. Ukoliko pogreška ne bi imala medicinskih posljedica, ali bi izazvala anksioznost kod bolesnika
  2. Zašto "raditi od muhe slona" ukoliko bi se bolesnik samo uzrujao
  3. Zašto poljuljati povjerenje bolesnika u liječnika zbog irelevantne pogreške

Anketirani koji su odgovorili kako otkrivanje pogreške ovisi o pogrešci, uglavnom su svoj odgovor potkrijepili tvrdnjom kako ne bi željeli narušiti odnos liječnika i bolesnika ukoliko se radi o benignoj pogrešci.

Anketirani koji su na postavljeno pitanje odgovorili niječno, dakle, kako bi bolesniku priznali da su pogriješili odgovarali su kako bi se najviše bojali da bolesnik sam ne sazna za pogrešku, a onda bi povjerenje bilo nepovratno izgubljeno.

Na pitanje "Je li prihvatljivo prikrivanje pogreške ukoliko ona šteti bolesniku", čak 94.9% anketiranih odgovorilo je niječno, 1.6% anketiranih je potvrdno odgovorilo, a njih 3.5% je odgovorilo kako to ovisi o pogrešci.  Oni koji su potvrdno odgovorili su dodatno komentirali kako bi se prvo konzultirali sa svojim odvjetnikom, te da bi njihov daljnji postupak ovisio o naputcima odvjetnika.

Na pitanje "Raspravljaju li liječnici sa kolegama koji nisu direktno involvirani u liječenje bolesnika, o stanju tog bolesnika?", njih 77% odgovorilo je niječno, 8.4% potvrdno, a 14.2% je odgovorilo kako to ovisi o situaciji.

Oni koji su odgovorili potvrdno komentirali su kako liječnici znaju međusobno prepričavati događaje vezane uz bolesnike, no bez spominjanja imena. Ponekad su to smiješne situacije vezane uz bolesnike kako bi se olakšala napetost koju liječnici svakodnevno proživljavaju.