x
x

Zadovoljstvo životom i procjena zdravlja u osoba starije životne dobi

  17.08.2019.

Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi ulogu spola, dobi, te zdravstvenoga statusa u zadovoljstvu životom u osoba starije životne dobi. U tu svrhu provedeno je istraživanje na uzorku od 260 osoba starije životne dobi smještenih u domu za starije i nemoćne.

Zadovoljstvo životom i procjena zdravlja u osoba starije životne dobi

Primijenjena je Skala zadovoljstva životom, te Skala anksioznosti i depresivnosti. Opća procjena zdravlja dobivena je temeljem procjene na jednoj tvrdnji.

Temeljem rezultata istraživanja, možemo zaključiti da ne postoje razlike s obzirom na spol niti dob u zadovoljstvu životom. Također, utvrdili smo da je procjena zadovoljstva životom blago pomaknuta prema višim vrijednostima, te da je zadovoljstvo životom značajno povezano sa svim mjerama zdravlja. Provjeravajući prediktivnu vrijednost različitih aspekata zdravlja, anksioznost i depresivnost izdvojile su se kao varijable koje značajno doprinose objašnjenju zadovoljstva životom kod osoba starije životne dobi.

Mira Klarin, Ivana Telebar 

VEZANI SADRŽAJ > <