x
x

Iskustva pacijenata procesom pružanja zdravstvene skrbi u Hrvatskoj

  14.01.2024.

Analiza informacija o iskustvu pacijenata tijekom primanja zdravstvene skrbi omogućuje šire razumijevanje učinkovitosti i kvalitete zdravstvenog sustava iz perspektive pacijenata. Cilj istraživanja je prema određenim kriterijima opisati i klasificirati iskustvo primanja zdravstvene zaštite iz perspektive pacijenata u Hrvatskoj po prvi put u reprezentativnom uzorku hrvatske populacije, s naglaskom na komunikaciju s pružateljima skrbi.

Iskustva pacijenata procesom pružanja zdravstvene skrbi u Hrvatskoj

U ispitivanju je korišten standardizirani instrument Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj kojom je mjeren pacijentov dojam tijekom liječničkog pregleda i upitnik kojim je detaljnije ispitivano zadovoljstvo pacijenata komunikacijom sa zdravstvenim djelatnicima tijekom pregleda, odnosno liječenja, u reprezentativnom uzorku hrvatske populacije (n = 1000).

Rezultati pokazuju da su građani uvelike zadovoljni kvalitetom zdravstvene skrbi i komunikacijom sa svojim liječnicima. Ipak, tijekom obavljanja pregleda odnosno liječenja, pacijenti trebaju značajno veću podršku kako bi postavili pitanja vezana uz eventualne nejasnoće, posebno kada se koriste kratice i stručna medicinska terminologija i to posebno kada su kratice i stručna medicinska terminologija navedeni u pisanim materijalima poput otpusnih pisama i nalaza.

U svakodnevnoj praksi pokazatelji iskustva pacijenata mogu se koristiti za dobivanje povratnih informacija tijekom procesa skrbi kao procesni indikatori koji služe za praćenje kvalitete skrbi, unapređenje kvalitete odnosa i komunikacije između njegovatelja i pacijenta, procjenu novih organizacija skrbi, međusobnu usporedbu pružatelja skrbi i međunarodnu usporedbu. U budućnosti je njihova primjena poželjna i u hrvatskom zdravstvenom sustavu.

Ana Bobinac