x
x

Kontinuum zdravstvene skrbi uz pomoć tehnologije

  09.10.2023.

Upotrebom tehnologije i dodatnog administratora utvrđen je veliki potencijal za grupnu praksu i aktivniji angažman bolesnika i to prije posjete liječniku. Na taj način se mogu postići bolji rezultati liječenja i skrbi, a svemu pomažu administratori na daljinu.

Kontinuum zdravstvene skrbi uz pomoć tehnologije

Radi se o inovaciji kojoj je cilj postići veću angažiranost pacijenta, odmah od prvog kontakta, smanjiti stres zbog čekanja, dobiti bolju dokumentaciju, plan liječenja, trijažu i brži pristup sustavu zdravstvene skrbi ako je to potrebno. Radi se o kontinuumu zdravstvene skrbi od početnog kontakta zdravstvene skrbi na dalje.

Lehigh Valley Health Network je neprofitni sustav koji se sastoji od 13 bolničkih kampusa koji uključuje brojne zdravstvene centre, liječničke ordinacije i druge lokacije za skrb o pacijentima u 10 okruga istočne Pennsylvanije. Organizacija je kreirala inovativni model koji koristi tehnologiju i regionalnu radnu snagu na daljinu, razvija napredne transformativne uloge za osoblje i pruža dobrodošlicu novim pacijentima prilikom uključivanja u sustav. Osim toga, ova udaljena radna snaga pruža potrebnu podršku tradicionalnom osobnom modelu pružanja skrbi u kojem postoji manjak osoblja. Radi se o multidisciplinarnom timu koji uključuje tehnologiju, prakse, predstavnike iz klinike i osoblje koje upravlja projektom. Administrator s iskustvom u upravljanju projektima i strateškim operacijama radi uz voditelja za upravljanje zdravljem stanovništva i skrbi.

Model partnerstva s pacijentima (PPM) zaživio je sredinom 2020. kako bi transformirao praksu kroz tri glavne komponente:

  • transformativna uloga,
  • praksa bez zidova i
  • optimizirajuća tehnologija.

Ova regionalna, udaljena radna snaga ne samo da podržava model za angažman pacijenata, već također olakšava uklanjanje administrativnih zadataka iz tradicionalnih elektroničkih medicinskih zapisa na učinkovitiji način.

Na ovaj način se može postići bolje upravljanje porukama uz korištenje tehnologije. Iako je početni model bio usmjeren na nove pacijente, pristup nove radne snage omogućio je proširenje na sve pacijente u ordinaciji i podupro napore da se uključe administrativni zadaci.

Inovacija je pridonijela poboljšanju stope dolaska u ordinacije. Pacijenti su se više uključili u skrb, portal je bio aktivniji, ordinacije propusnije, a stopa nepojavljivanja u ordinaciji smanjena je s 8% na samo 2% za nove pacijente.