x
x

Kulturološka prilagodba kognitivno-bihevioralne terapije– doprinos učinkovitosti

  19.04.2023.

Kognitivno-bihevioralna terapija (KBT) prva je linija tretmana indicirana za široki raspon poremećaja mentalnog zdravlja. Navedeni pristup reflektira europsko-američke vrijednosti, a potrebno je uvažiti kako i kultura pojedinca oblikuje percepciju zdravlja, uvjerenja o uzrocima tegoba te pristup njihovu liječenju.

Kulturološka prilagodba kognitivno-bihevioralne terapije– doprinos učinkovitosti

Upravo se stoga preporučuje kulturološka prilagodba psiholoških tretmana. Unatoč tome empirijski nalazi o učinkovitosti takvih tretmana još su skromni.

Cilj ovog sustavnog preglednog rada bio je sintetizirati dokaze o učinkovitosti kulturološki prilagođene kognitivno-bihevioralne terapije u usporedbi s neprilagođenom formom u izvanbolničkom kontekstu te ocijeniti kvalitetu tih studija. Istraživanje je provedeno u skladu sa smjernicama PRISMA-P, a prikazana su randomizirana kontrolirana istraživanja objavljena na engleskom jeziku. Uključene su studije koje su ispitivale učinkovitost kulturološki adaptirane i standardne forme KBT-a, bez obzira na modalitet provedbe i vrstu teškoća. U pretraživanje su uključene elektronske bibliografske znanstvene baze, psychINFO i PubMed, registri primarnih studija, Cochrane knjižnica CENTRAL i Gov. Trial baza te izvori sive literature, www.opengrey.eu, DART. U pretraživanje je uključen i
Web of Science.

Unatoč malom broju studija koje su ispunile kriterij za uključivanje te evidentiranim metodološkim nedostatcima, nalazi ovog istraživanja idu u prilog učinkovitosti kulturološki adaptirane u odnosu na standardnu formu KBT tretmana.