x
x

Antidepresivi ne povećavaju rizik od kardiovaskularnih bolesti

  Marija Antonija Prlenda, mag. pharm.

  20.05.2016.

Među odraslim osobama sa prvom dijagnozom depresije, selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI) nisu bili povezani s povećanim kardiovaskularnim rizikom.

Antidepresivi ne povećavaju rizik od kardiovaskularnih bolesti

Depresija je česta bolest modernog društva koja povećava rizik od nepovoljnih kardiovaskularnih ishoda, a oko uporabe antidepresiva postoje kontroverze u smislu povećavaju li ili smanjuju kardiovaskularni rizik kada se uzimaju u terapiji. U prethodno provedenim opservacijskim studijama primijećena je povezanost između primjene selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina (SSRI) i povećanog rizika od kardiovaskularnih događaja kod osoba starijih od 65 godina, no i dalje je bilo nejasno jesu li i mlađe odrasle osobe pod jednakim rizikom. Nadalje, FDA je upozorila na povećanje opreza pri propisivanju citaloprama u dozama većim od 40 mg dnevno zbog rizika od produljenja QT-intervala.

U istraživanju provedenom u Ujedinjenom Kraljevstvu, istraživači su uzeli podatke iz baze primarne zdravstvene skrbi kako bi ispitali povezanost između primjene antidepresiva i nepovoljnih kardiovaskularnih događaja u 240 000 odraslih u rasponu dobi 20-64 godine s prvom dijagnozom depresije.

Tijekom praćenja u trajanju od prosječno 5 godina, niti jedna od skupina antidepresiva (SSRI, triciklički antidepresivi itd.) nije bila povezana s povećanim rizikom od infarkta miokarda, moždanog udara ili aritmije s iznimkom povećanog rizika od aritmije u prvih 28 dana terapije kod pacijenata koji su uzimali tricikličke antidepresive u odnosu na kontrole koji nisu uzimali nikakav antidepresiv. U usporedbi s neuzimanjem antidepresiva, SSRI općenito, a posebice fluoksetin, bili su povezani sa značajno manjim rizikom od aritmije tijekom petogodišnjem praćenja i manjim rizikom za infarkt miokarda tijekom prve godine praćenja.

Propisivanje antidepresiva je kompleksan proces u kojem se mora voditi računa o mogućim rizicima i dobrobitima različitih antidepresiva i doza, težini depresije te rizičnim faktorima i komorbiditetima prisutnima kod pacijenta. Rezultati ove studije pokazuju da je kod osoba od 20 do 64 godine sigurno primjeniti citalopram jer ne dolazi do povećanog rizika od aritmije, no treba imati na umu da je mali broj ispitanika primao velike doze citaloprama te se ne može u potpunosti isključiti mogućnost povećanog rizika. Autori predlažu da se citalopram ne propisuje u velikim dozama bez vrlo ozbiljne indikacije, osobito kod pacijenata kod kojih su prisutni rizični faktori za produljeni QT interval. Za SSRI se čak pretpostavlja da bi mogli smanjvati rizik od infarkta miokarda i aritmije, osobito fluoksetin, ali njihov eventualni kardioprotektivni učinak se tek treba istražiti.