x
x

Primjena snova u grupnoj analizi

  29.03.2018.

Autori u radu daju opsežan klinički prikaz primjene snova u grupnoj analizi. Klinički materijal pripada analitičkoj grupi koju vodi prva autorica rada.

Primjena snova u grupnoj analizi

Snovi predstavljaju kraljevski put u nesvjesno. U ovom radu stavlja se naglasak na snove koji imaju, prema mišljenju autora, više grupni karakter.

Prikazana grupa ima razvijenu koherenciju i grupnu empatiju i sukladno tome članovi grupe imaju kapacitet za dijeljenje intimnih sadržaja.

U trenutku paralelne pripreme za separaciju, odnosno izlazak jednog člana i ulaska novog, u grupi se, prema mišljenju autora, stvara prostor za dijeljenje grupnih snova tipičnih za ulazak u grupu i za pripremu za separaciju.

Ti snovi znatno obogaćuju grupni rad i stvaraju mogućnost za dublju komunikaciju uz razvijenu mrežu odnosa (matriks).

Branka Begovac, Vesna Grgić, Ivan Begovac