x
x

Kiberohondrija – zdravstvena anksioznost uvjetovana pretraživanjem interneta

  11.08.2019.

Internet danas zauzima važno mjesto u prikupljanju informacija o zdravlju. Međutim, čini se da može izazvati nepotrebnu zabrinutost za zdravlje koja se naziva kiberohondrija (engl. cybechondria)

Kiberohondrija – zdravstvena anksioznost uvjetovana pretraživanjem interneta

U ovom preglednom radu opisan je konstrukt kiberohondrije te odnos kiberohondrije prema povezanim relevantnim konceptima – zdravstvenoj anksioznosti i hipohondriji.

Dan je pregled nalaza istraživanja iz ovog područja koji su integrirani u tri teorijska modela različitih razina. Proširenim biopsihosocijalno-digitalnim modelom objašnjeno je kako biološki, psihološki i socijalni čimbenici mogu zajedno rezultirati zdravstvenom anksioznošću pri čemu je predloženo da digitalna komponenta pojačava i ubrzava opisane procese.

U okviru kognitivno-bihevioralnog modela, pretraživanje zdravstvenih informacija na internetu konceptualizirano je kao okidač u razvoju zdravstvene anksioznosti, ali i oblik tzv. traženja razuvjerenja koje održava zdravstvenu anksioznost.

Kako pretraživanje ima svoje specifičnosti u odnosu na druge oblike traženja razuvjerenja, opisan je i model kiberohondrije koji pojašnjava zašto se pretraživanje o zdravlju na internetu održava unatoč anksioznosti koja ga prati.

Sažeto su prikazana istraživanja o potencijalnim rizičnim čimbenicima za kiberohondriju; o zdravstvenoj anksioznosti, anksioznoj osjetljivosti, netoleranciji neizvjesnosti i metakognicijama, kao i mehanizmi njihova djelovanja.

Na kraju su istaknute praktične implikacije istraživanja kiberohondrije.

Branka Bagarić, Nataša Jokić-Begić