x
x

Zagađenje zraka povezano s povećanim rizikom od anksioznosti

  Klara Čičić, dr. med.

  31.03.2015.

Zagađenje zraka sitnim česticama povećava rizik od anksioznosti neovisno o prisutnim komorbiditetima, objavljeno je u časopisu British Medical Journal.

Zagađenje zraka povezano s povećanim rizikom od anksioznosti
Žene koje žive 50 do 200 m od velike prometnice češće su prijavljivale jaku anksioznost od žena koje žive 200 m i dalje od velike prometnice.

Rezultati studije pokazali su da zagađenje zraka sitnim česticama povećava rizik od jake anksioznosti za 12 do 15%, a rizik je veći ako se izloženost dogodila u protekla 1 do 3 mjeseca.

Žene koje žive 50 do 200 m od velike prometnice češće su prijavljivale jaku anksioznost od žena koje žive 200 m i dalje od velike prometnice.

U opservacijsku američku studiju bila je uključena 71 271 žena u dobi između 57 i 85 godina, vrijeme praćenja iznosilo je do 15 godina, a podaci su dobiveni iz velikog istraživanja US Nurses’ Health Study.

Sve više dokaza podupire tezu kako zagađenje zraka lebdećim česticama negativno utječe na mentalno zdravlje.

Anksioznost je najčešći poremećaj u psihijatriji, a 16% ljudi iskusi ju u jednom trenutku u životu. Povezana je sa smanjenom produktivnošću i povećanim rizikom od suicida.