x
x

Rizici i dobrobiti novijih antidijabetika

  Marija Antonija Prlenda, mag. pharm.

  22.04.2016.

Istraživanje objavljeno u BMJu za cilj imalo istražiti rizik od komplikacija ŠBT2 – amputacija, sljepoće, teškog bubrežnog zatajenja, hiperglikemije i hipoglikemije kod pacijenata kojima su propisani antidijabetici, poglavito noviji kao što u gliptini i glitazoni.

Rizici i dobrobiti novijih antidijabetika

Šećerna bolest tipa 2 povezana je s povećanim rizikom makrovaskularnih komplikacija (kao što su zatajenje srca i kardiovaskularne bolesti), mikrovaskularnih komplikacija (uključujući amputaciju donjih ekstremiteta, sljepoću i zatajenje bubrega) te hipoglikemijskih i hiperglikemijskih epizoda.

Kohortna studija provedena u Engleskoj na gotovo 470 000 pacijenata sa šećernom bolesti tipa 2 (ŠBT2) za cilj je imala istražiti rizik od komplikacija ŠBT2 – amputacija, sljepoće, teškog bubrežnog zatajenja, hiperglikemije i hipoglikemije kod pacijenata kojima su propisani antidijabetici, poglavito noviji kao što u gliptini i glitazoni (tiazolidindioni).

Rezultati su pokazali da je kod pacijenata na terapiji glitazonima smanjen rizik od sljepoće i povećan rizik od hipoglikemije, a smanjeni rizik od hipoglikemije imali su pacijenti na terapiji tiazolidindionima. Iako je broj pacijenata kojima su propisani noviji antidijabetici bio relativno mali, gliptini i glitazoni povezani su s povećanim rizikom od zatajenja bubrega u usporedbi s monoterapijom metforminom samo kada su propisani u monoterapiji ili u kombinaciji sa sulfonilureama, no rizik kod njihovog korištenja u kombinaciji sa sulfonilureama sličan je riziku kojem su izloženi pacijenti na monoterapiji sulfonilureama. Značajno je manji rizik od hipoglikemije bio kod pacijenata na dvojnoj terapiji koja je uključivala metformin i gliptine ili glitazone u usporedbi s monoterapijom metforminom. Pacijenti na trojnoj terapiji metforminom, sulfonilureom i gliptinima ili glitazonima imali su značajno veći rizik od hipoglikemije od onih na monoterapiji metforminom, no ti su rizici slični onima kod pacijenata na dvojnoj terapiji metforminom i sufonilureama. Trojna terapija metforminom, sulfonilureom i glitazonima značajno je smanjivala rizik od sljepoće u usporedbi s monoterapijom metforminom.

Ova je studija jedna od najvećih studija baziranih na etnički različitoj, reprezentativnoj populaciji pacijenata sa ŠBT2. Gotovo sva klinička ispitivanja antidijabetika baziraju se na praćenju „surogat-ishoda“ kao što su promjene u razinama glikiranog hemoglobina, HbA1c. Prednost je ove studije upravo to što se bazira na čvrstim kliničkim ishodima kao što je smanjena incidencija komplikacija vezana uz primjenu lijekova.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluPLIVIT total energyAndol PRO
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: