x
x

Ostaje li metformin i dalje prva linija liječenja šećerne bolesti tipa 2?

  19.10.2022.

Iako većina smjernica preporučuje metformin kao lijek prve linije za bolesnike s dijabetesom tipa 2 (Diabetes Care 2018; 41:2669.), neki stručnjaci sada zagovaraju početak liječenja novijim lijekovima (npr. inhibitori suprijenosnika natrija i glukoze 2 [ SGLT-2] i agonista receptora peptida nalik glukagonu [GLP-1]) kao prve linije liječenja.

Ostaje li metformin i dalje prva linija liječenja šećerne bolesti tipa 2?

Istraživači su u analizu isplativosti uključili randomizirana, kontrolirana klinička ispitivanja i velike baze podataka pacijenata kako bi procijenili očekivani životni vijek i razlike u troškovima u slučaju da novootkriveni bolesnici sa šećernom bolesti tipa 2 koriste SGLT-2 inhibitore ili GLP-1 agoniste kao lijekove prve linije umjesto metformina.

SGLT-2 inhibitori ili GLP-1 agonisti su bili povezani s ≈5% manje makrovaskularnih komplikacija (tj. zatajivanje srca, ishemijska bolest srca ili moždani udar) u usporedbi s prvom linijom, metforminom; noviji lijekovi su produljili očekivani životni vijek za samo ≈3 mjeseca. Međutim, u usporedbi s metforminom, SGLT-2 inhibitori i GLP-1 agonisti koštaju 500.000 USD, odnosno 800.000 USD više prema mjeri opterećenja bolesti koja uključuje procjenu kvalitete života u usporedbi sa zdravstvenim stanjem (QALY - The quality-adjusted life year). (Napomena: injekcije GLP-1 agonista su se smatrale manje učinkovite od metformina, prvenstveno zbog niže kvalitete života povezane sa supkutanom primjenom lijeka).

Prema njihovim trenutnim cijenama u SAD-u SGLT2 inhibitori i GLP-1 agonisti  zahtijevaju smanjenje cijene od ≈80% kako bi bili isplativi kao lijekovi prve linije za liječenje šećerne bolesti tipa 2 - na pragu spremnosti za plaćanje od 150.000 USD po postignutom QALY-u. Dok se troškovi za te lijekove ne smanje, metformin bi i dalje trebao ostati lijek prvog izbora za liječenja novooktrivenih bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2, osim ako istodobno ne postoje i simptomi zatajivanja srca.