x
x

Dijabetička dijeta i terapija

  19.08.2016.

Nove smjernice za liječenje šećerne bolesti tipa 2 – kako uskladiti terapiju s dijabetičkom dijetom?

Dijabetička dijeta i terapija

Međunarodne dijabetičke federacije (International Diabetes Federation – IDF) u svijetu 415 milijuna ljudi boluje od šećerne bolesti. Do 2040. godine broj oboljelih će premašiti 590 milijuna. Preko 90% osoba oboljelih od šećerne bolesti ima šećernu bolest tipa 2.

Debljina, sjedilački način života i nepravilna prehrana glavni su razlozi pandemijskih razmjera šećerne bolesti tipa 2.

U Republici Hrvatskoj je 254.000 registriranih osoba sa šećernom bolešću, dok je ukupan broj oboljelih veći od 400.000.

Pri liječenju osoba sa šećernom bolešću od iznimne su važnosti nefarmakološke mjere – postizanje i održavanje poželjne tjelesne mase, pridržavanje dijabetičke dijete i redovita tjelesna aktivnost. Tzv. dijabetička dijeta primjer je pravilne i zdrave prehrane koja je prema sastavu makronutrijenata visokougljikohidratna. Upravo zato je važno prilikom odabira ugljikohidratnih namirnica dati prednost namirnicama niskog glikemijskog indeksa. Nadalje, uloga prehrambenih vlakana u prehrani osoba sa šećernom bolešću potvrđena je u brojnim istraživanjima. Isto tako, potrebno je paziti na unos zasićenih, jednostruko i višestruko nezasićenih masnih kiselina. Stoga je klinički dijetetičar nezaobilazni dio medicinskog tima koji skrbi o osobama sa šećernom bolešću.

Prehrana mora biti prilagođena farmakološkoj terapiji za šećernu bolest. Broj obroka i energetski raspored moraju biti u skladu sa terapijom za šećernu bolest.

Hrvatsko društvo za dijabetes i bolesti metabolizma Hrvatskog liječničkog zbora izradilo je 2011. godine prve nacionalne smjernice o prehrani, edukaciji i samokontroli te farmakološkom liječenju šećerne bolesti tipa 2. Sukladno povećanom broju dostupnih lijekova, te novim spoznajama o učinkovitosti i sigurnosti primjene već uključenih lijekova, ukazala se potreba za obnovom postojećih smjernica za farmakološko liječenje šećerne bolesti tipa 2 u Republici Hrvatskoj. Smjernice utemeljene na dokazima, prema GRADE sustavu (eng. Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation) koji uz razinu dokaza opisuje i snagu preporuke. U Smjernicama je naglašena važnost individualnog pristupa oboljelim od šećerne bolesti. Ciljeve liječenja, preporuke o prehrani i tjelovježbi kao i odabir terapije treba prilagoditi oboljeloj osobi, uzimajući u obzir životnu dob, trajanje bolesti, očekivano trajanje života, rizik od hipoglikemije, komorbiditete, razvijene vaskularne i ostale komplikacije kao i ostale čimbenike. Od nacionalnog je interesa imati praktične, racionalne i provedive smjernice za liječenje šećerne bolesti tipa 2.

U predavanju održanom na 1. Kongresu Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara u lipnju 2016 u Zagrebu, predstavljene su nove smjernice Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma uz poseban osvrt na prilagodbu prehrane pri odabiru farmakološke terapije za šećernu bolest.

doc. dr. sc. Dario Rahelić, dr.med., Tomo Lucijanić, dr. med. Zavod za endokrinologiju, dijabetes, bolesti metabolizma i kliničku farmakologiju, Klinička bolnica Dubrava, Zagreb Prema procjenama 

Predavanje održano na 1. Kongresu Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara održanom 10. i 11. lipnja 2016 u Zabrebu