x
x

Nova indikacija za kanagliflozin: dijabetička bolest bubrega

  Marija Škrlec, cand. mag. pharm

  08.02.2020.

Kanagliflozin, SGLT2 inhibitor, sada je odobren za smanjenje rizika od bolesti bubrega u krajnjem stadiju, udvostručenja serumskog kreatinina, kardiovaskularne smrti i hospitalizacije zbog zatajenja srca kod odraslih s dijabetesom tipa 2 i nefropatije s albuminurijom.

Nova indikacija za kanagliflozin: dijabetička bolest bubrega

Nove indikacije temelje se na nalazima istraživanja provedenog na oko 4400 odraslih s dijabetesom i albuminurnom kroničnom bolešću bubrega. Ispitanici su nasumično podijeljeni na dvije skupine: 100 mg kanagliflozina dnevno ili placebo.

Nakon srednjeg praćenja od 2,6 godina rizik za primarni ishod - bolest bubrega u završnom stadiju, udvostručenje serumskog kreatinina ili smrt zbog zatajenja bubrega ili kardiovaskularna smrt - bio je 30% niži kod kanagliflozina.

Izvor: FDA

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROMaxfluBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: