x
x

Intenzivno liječenje dijabetesa tipa 2 može uzrokovati ozbiljnu hipoglikemiju

  Paula Bakalović, mag. pharm.

  15.07.2016.

Intenzivno antidijabetičko liječenje je učestalo u pacijenata s dobro kontroliranim dijabetesom tipa 2, čak i u onih za koje intenzivno liječenje zbog starije životne dobi ili prisutnih komorbiditeta nosi povećan rizik od nuspojava, objavljeno je u JAMA Internal Medicine.

Intenzivno liječenje dijabetesa tipa 2 može uzrokovati ozbiljnu hipoglikemiju

Autori istraživanja proveli su analizu medicinske dokumentacije za više od 30.000 pacijenata sa šećernom bolesti tipa 2, koji su bez terapije inzulinom imali dobro kontroliranu glikemiju (HbA1c < 7%) te u posljednjih godinu dana nisu imali epizode ozbiljne hipo- ili hiperglikemije. Pacijenti su podijeljeni u dvije skupine obzirom na kliničku kompleksnost, pri čemu su kriteriji za visok stupanj kliničke kompleksnosti bili dob ≥75 godina, demencija, terminalni stadij bubrežne bolesti ili prisutnost 3 ili više ozbiljnih kroničnih stanja. Cilj istraživanja bio je ispitati utjecaj intenzivnog liječenja, definiranog kao upotrebu više hipoglikemika od preporučenog u smjernicama za određenu razinu HbA1c, na incidenciju ozbiljne hipoglikemije u klinički kompleksnih pacijenata.  

Od pacijenata koji su bili klinički kompleksni slučajevi pod povećanim rizikom od nuspojava, gotovo 20% je bilo na intenzivnoj terapiji hipoglikemicima.

U skupini klinički kompleksnih pacijenata, oni s intenzivnom terapijom imali su gotovo dvostruko veći rizik od ozbiljne hipoglikemije u usporedbi s onima na standardnoj terapiji. U usporedbi sa standardno liječenim pacijentima koji nisu bili kompleksni slučajevi, rizik je bio 3 puta veći.

Za poboljšanje kvalitete zdravstvene skrbi, nužna je dobra procjena profesionalca koji će pacijenti imati koristi od intenzivnog liječenja, a u kojih takvo liječenje više nije od koristi ili predstavlja potencijalnu opasnost.