x
x

Vitamin D važan trudnicama koje trebaju roditi u zimskim mjesecima

  Klara Čičić, dr. med.

  31.03.2016.

Djeci rođenoj u zimskom razdoblju čije su majke uzimale nadomjestak vitamina D u trudnoći povećala se ukupna koštana masa, pokazala je studija objavljena u časopisu Lancet Diabetes and Endocrinology.

Vitamin D važan trudnicama koje trebaju roditi u zimskim mjesecima
1000 IJ kolekalciferola dnevno osigurava dovoljnu količinu vitamina D u trudnica, ima ga smisla davati trudnicama koje će roditi u zimskim mjesecima i siguran je za uzimanje.

Prema rezultatima randomizirane kontrolirane studije rađene na preko 1000 trudnica, nije bilo razlike između ukupne koštane mase djece čije su majke uzimale nadomjestak vitamina D i onih koje nisu. No, kada su promatrana samo djeca rođena u zimskim mjesecima, uočena je korist u smislu povećanja ukupne koštane mase djece čije majke su uzimale nadomjestak vitamina D.

U kasnoj trudnoći većina se majčinog kalcija resorbira iz kostiju i ugrađuje u djetetove kosti, a ako se posljednji trimestar odvija upravo zimi, koncentracije vitamina D dodatno padaju. U skupini trudnica koje su imale roditi zimi, a dobivale su nadomjestak vitamina D od 1000 IJ na dan – razina vitaina D nije padala, nego rasla.

Trudnicama koje bi trebale roditi zimi bilo bi stoga korisno uzimati 1000 IJ nadomjesnog vitamina D na dan.

Dosadašnje preporuke u Ujedinjenom Kraljevstvu da trudnice uzimaju 400 IJ vitamina D dnevno kako bi se spriječio rahitis i novorođenačka hipokalcemija. Ova studija dokazala je da  1000 IJ kolekalciferola dnevno osigurava dovoljnu količinu vitamina D u trudnica,  da je sigurnan za uzimanje i da ima smisla davati ga trudnicama koje će roditi u mjesecima s manje sunca.

VEZANI SADRŽAJ > <