x
x

3D vizualizacija i kvantifikacija pokreta fetusa u prvom tromjesečju trudnoće

  24.12.2016.

Vizualizacija i kvantifikacija pokreta fetusa u prvom tromjesečju trudnoće trodimenzionalnim ultrazvukom u realnom vremenu uz Live xPlane oslikavanje objavljena je u CMJ-u.

3D vizualizacija i kvantifikacija pokreta fetusa u prvom tromjesečju trudnoće

Cilj Ustanoviti je li trodimenzionalni (3D) ultrazvuk u realnom vremenu uz Live xPlane oslikavanje bolji u opažanju pokreta fetusa nego standardni ultrazvuk.

Postupci Od lipnja 2014. do veljače 2015., 3D ultrazvukom uz Live xPlane oslikavanje pregledali smo 50 zdravih žena s jednoplodnom trudnoćom (u dobi od 22-43 godina) u 11.-14. tjednu trudnoće. Utvrdili smo incidenciju i frekvenciju 10 načina kretanja fetusa, uključujući opće pokrete, izolirane pokrete ruku, izolirane pokrete nogu, štucanje, rastezanje, disanje, trzajne pokrete, otvaranje čeljusti, izolirano naginjanje glave unatrag i izolirano naginjanje glave unaprijed i to u razdoblju od 10 minuta. Također smo utvrdili i korelaciju između gestacijske dobi i učestalosti svake vrste pokreta.

Rezultati Najveću incidenciju opazili smo kod općih pokreta (100%), zatim kod trzajnih pokreta (84%) te izoliranih pokreta ruku (68%), s medijanom učestalosti od 5 (interkvartilni raspon [prema engl., interquartile range, IQR] 3-6), 5 (IQR 1,75-11,5) odnosno 1 (IQR 0-2). Opći pokreti (Z = 5,875, P< 0,001) i trzajni pokreti (Z = 5,302, P< 0,001) imali su značajno veću učestalost nego izolirani pokreti ruku. Ostalih 7 načina kretanja imali su nižu incidenciju i učestalost. Učestalost općih pokreta pozitivno je korelirala s gestacijskom dobi (r = 0,360, P= 0,010).

Zaključak 3D ultrazvuk u realnom vremenu uz Live xPlane oslikavanje pokazao se kao dobar način promatranja pokreta fetusa.