x
x

Mučnina i povraćanje povezani sa smanjenim rizikom od gubitka trudnoće

  Paula Bakalović, mag. pharm.

  11.11.2016.

Žene koje pate od mučnine i povraćanja tijekom trudoće imaju manji rizik od pobačaja, čak i u najranijim tjednima trudnoće, objavljeno je u časopisu JAMA Internal Medicine.

Mučnina i povraćanje povezani sa smanjenim rizikom od gubitka trudnoće

Mučnina i povraćanje prisutni su u čak 50-80% žena u drugom stanju. Ovi simptomi najučestaliji su u prvom tromjesečju, odnosno u razdoblju organogeneze. Smatra se da mučnina pridonosi normalnom razvoju trudnoće jer uzrokuje odbojnost prema hrani što smanjuje izloženost toksinima iz hrane koji mogu imati štetan učinak na plod, te je posljedično prisutan niži kalorijski unos što pridonosi normalnom razvoju placente.

Osim toga, prema rezultatima mnogih istraživanja, u žena koje su iskusile mučninu i povraćanje zabilježena je manja incidencija gubitka trudnoće u usporedbi s onima koje nisu imale ove simptome. Međutim, većina dosad provedenih istraživanja uključila je žene s klinički dokazanom trudnoćom, pri čemu su izostavljene one koje su iskusile pobačaj u ranijim tjednima trudnoće. Također, u nekim istraživanjima podatci o mučnici su se prikupljali retrospektivno, odnosno nakon gubitka trudnoće ili poroda, pri čemu je upitna točnost prikupljenih podataka obzirom da su se žene koje su izgubile plod mogle drugačije sjećati simptoma u odnosu na žene kod kojih je trudnoća protekla uredno.

Stoga su američki autori proveli randomizirano kliničko istraživanje u četiri klinička centra u periodu od 2007. do 2011. godine koje je uključilo gotovo 800 žena kojima je na temelju humanog korionskog gonadotropina potvrđena trudnoća. Sve ispitanice su prethodno u životu imale jedan ili dva gubitka trudnoće. Svakodnevno prikupljanje uzoraka urina omogućilo je rano otkrivanje trudnoća. U prekoncepcijskom razdoblju te od 2. do 8. tjedna gestacije žene su svakodnevno ispunjavale dnevnike vezane za simptome mučnine. Od 12. do 36. tjedna gestacije ispunjavale su mjesečne upitnike o mučnini, odnosno povraćanju udruženom s mučinom.

Ukupno je 23,6% trudnoća rezultiralo spontanim pobačajem. 80% žena koje nisu doživjele gubitak trudnoće izvijestilo je o mučnini ili mučnini s povraćanjem do 6. gestacijskog tjedna. Mučnina (0.50; 95% CI, 0.32-0.80) i mučnina s povraćanjem (0.25; 95% CI, 0.12-0.51) povezani su sa smanjenim rizikom za gubitak trudnoće. Rezultati su bili statistički značajni za klinički prepoznati gubitak trudnoće, ali ne i za gubitak trudnoće prije implantacije embrija.

Autori zaključuju da rezultati ovog istraživanja upućuju na protektivnu ulogu mučnine i povraćanja u trudnoći. Međutim, liječnici trebaju biti oprezni u komunikaciji s pacijenticama, a žene kojima ovi simptomi značajno narušavaju kvalitetu života, trebaju potražiti pomoć.