x
x

Korištenje benzodiazepina u shizofreniji visoko rizično?

  Paula Bakalović, mag. pharm.

  25.12.2015.

Kumulativna izloženost benzodiazepinima kod pacijenata sa shizofrenijom povezana je sa značajno većim rizikom od preuranjene smrti, objavljeno je u časopisu The American Journal of Psychiatry.

Korištenje benzodiazepina u shizofreniji visoko rizično?

U istraživanje provedeno u Švedskoj bilo je uključeno gotovo 21.500 pacijenata dobi 16-65 godina s dijagnozom shizofrenije. Ispitivan je postotak mortaliteta kao funkcija kumulativne niske, umjerene i visoke izloženosti antipsihoticima, antidepresivima i benzodiazepinima u razdoblju od 2006. do 2010. godine.

Tijekom istraživanja, 7,4% pacijenata je umrlo pri čemu su najčešći specifični uzroci smrti bili kardiovaskularne bolesti, neoplazme, respiratorne bolesti i samoubojstvo. Umjerena i visoka izloženost antipsihoticima i antidepresivima povezana je s 15-40% smanjenom ukupnom smrtnosti. S druge strane, kod primjene benzodiazepina je uočena jasna ovisnost mortaliteta o dozi te je kronična primjena benzodiazepina u visokim dozama povezana je s čak 70% većim rizikom od smrti, u usporedbi s pacijentima koji ne konzumiraju ovu skupinu lijekova.

Autori napominju da smjernice za liječenje ne preporučuju korištenje benzodiazepina u periodu duljem od mjesec dana. Stoga je zabrinjavajuća činjenica da je čak trećina pacijenata uključenih u istraživanje dnevno koristila u prosjeku više od pola definirane dnevne doze, što znači više od 5 mg diazepama ili 25 mg oksazepama, svaki dan tijekom 5-godišnjeg praćenja. U praksi, benzodiazepini predstavljaju add-on terapiju za pacijente sa shizofrenijom koji dodatno pate od anksioznosti, nesanice i depresije. Međutim, autori ističu da su za dugoročno smanjenje simptoma anksioznosti i depresije lijekovi izbora isključivo antidepresivi, a ne benzodiazepini, koji bi se trebali primjenjivati samo kao kratkoročna pomoć prije no što nastupi djelovanje antidepresiva.

Autori objašnjavaju da je zbog nepoštivanja smjernica za liječenje u vidu kronične upotrebe benzodiazepina u visokim dozama, povećan mortalitet u ovoj skupini pacijenata moguće pripisati jatrogenim uzrocima. Međutim, obzirom da je poznato da anksioznost i depresija, kao indikacije za primjenu benzodiazepina, predstavljaju intrinzične čimbenike rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti, te za suicidalno ponašanje i povećan mortalitet, rezultati ovog istraživanja bi se mogli pripisati i tome.

VEZANI SADRŽAJ > <