x
x

Antiepileptici i dojenje

  16.05.2023.

Epilepsija je ozbiljna kronična neurološka bolest od koje boluju mnoge žene generativne dobi. Kao i druge kronične bolesti, epilepsija se treba liječiti tijekom trudnoće i dojenja kako bi se izbjegli negativni utjecaji epileptičkih napadaja na zdravlje majke i djeteta.

Antiepileptici i dojenje

Poznate su i neosporne koristi dojenja za majku i dojenče te sve profesionalne organizacije preporučuju dojenje prvih 12 mjeseci djetetovog života, a prvih 6 mjeseci kao jedinu hranu djeteta ako je to moguće. Te preporuke se odnose i na žene na antiepilepticima. No, istraživanja konzistentno pokazuju da je stopa inicijacije dojenja žena na antiepilepticima puno manja u odnosu na žene koje se ne liječe od epilepsije, što uvelike ovisi i o zemlji i regiji. Nedoumice oko dojenja na antiepilepticima izviru iz poznatih negativnih učinaka koje antiepileptici mogu imati na trudnoću: povećani rizik za velike kongenitalne malformacija, povećani rizik za negativni učinak na kognitivni razvoj djeteta te povećani rizik za restrikciju rasta djeteta. Najveći rizik za kongenitalne malformacije te negativni utjecaj na kognitivni razvoj povezuje se s valproatom te se valproat uvijek treba izbjeći tijekom trudnoće, osim u rijetkim situacijama kada to nije moguće. Najmanji rizici prema do sada dostupnim podatcima povezuju se s levetiracetamom i lamotriginom u trudnoći.

Koje su nedoumice i mogući rizici povezani s antiepilepticima i dojenjem

Za većinu antiepileptika nije moguće procijeniti točnu ekspoziciju djeteta dojenjem u odnosu na plazmatske koncentracije lijeka u majke. Poznato je da tijekom trudnoće dolazi do ubrzanja metabolizma mnogih antiepileptika zbog kojeg je potrebno tijekom trudnoće pratiti koncentracije te povećavati doze istih. Ove se fiziološke promjene nakon poroda gube u vremenskom razdoblju do 6 tjedana. Stoga je nakon poroda potrebno pažljivo snižavanje doze antiepileptika, a u ovom razdoblju su nepoznanice oko izloženosti djeteta antiepilepticima još izraženije. Najviše zabrinutosti predstavlja mogućnost negativnog utjecaja antiepileptika tijekom dojenja na kognitivni razvoj djeteta te mogućnost nuspojava povezanih s farmakološkim učincima, poput sedacije, iritabilnosti, oslabljenog refleksa sisanja, nedovoljnog prinosa na težini i drugih.

  • Terapija antiepilepticima je kompatibilna s dojenjem.

  • Stručnjaci preporučuju dojenje tijekom terapije antiepilepticima, razmatrajući potrebu za prilagodbama, npr. preporučuje se izbjeći deprivaciju sna u dojilje (osigurati bar 4 sata uzastopnog sna) koja može pogoršati simptome epilepsije.

  • Miješana prehrana djeteta (dojenje + formula) može se razmotriti kada postoji zabrinutost zbog mogućih nuspojava u djeteta ili kada su one zabilježene, npr. prijevremeno rođeno dijete majke koja je na sedativnim antiepilepticima (npr. barbiturati), ili drugih posebnih okolnosti.

  • Dojenčad treba motriti zbog mogućnosti nuspojava, poput sedacije, iritabilnosti, nedovoljnog prinosa na težini, i drugih.

  • Poznate koristi dojenja nadmašuju većinom teoretske rizike ekspozicije djeteta većini antiepileptika.

Cijeli članak potražite na stranicama e-pharmaca i u tiskanom izdanju.