x
x

Koliki je rizik za razvoj šećerne bolesti nakon gestacijskog dijabetesa?

  16.05.2024.

Gestacijski dijabetes je povezan s povećanim rizikom za razvoj šećerne bolesti tipa 2, objavljeno je časopisu JAMA Network Open. U obzir je uzeta prva, druga trudnoća i obje trudnoće.

Koliki je rizik za razvoj šećerne bolesti nakon gestacijskog dijabetesa?

Joseph Mussa sa Sveučilišta McGill u Montrealu i njegovi suradnici usporedili su rizik od razvoja šećerne bolesti tipa 2 među ženama s gestacijskim dijabetesom u prvoj, drugoj i obje trudnoće u usporedbi sa ženama bez gestacijskog dijabetesa u retrospektivnoj kohortnoj studiji.

Uključeni su podaci od 431 980 žena koje su imale dva poroda s jednim djetetom po porodu; 2,5 % je imalo gestacijski dijabetes u prvoj trudnoći, 3,7 % u drugoj trudnoći i 1,9 % u obje trudnoće. Istraživači su otkrili da je rizik od pojave dijabetesa povećan 4,35 puta s gestacijskim dijabetesom samo u prvoj trudnoći, 7,68 puta u drugoj trudnoći i 15,8 puta s gestacijskim dijabetesom u obje trudnoće. U usporedbi s gestacijskim dijabetesom samo u prvoj trudnoći, opasnost je bila povećana 76 % i 3,63 puta s gestacijskim dijabetesom samo u drugoj trudnoći i gestacijskim dijabetesom u obje trudnoće.