x
x

Utjecaj gestacijskog dijabetesa kod majke na razvoj autizma kod djeteta

  Jacinta Vuković, dr. med.

  13.05.2015.

Informacije o povezanosti dijabetesa kod majke i autizma kod djece su ograničene, a izvješća o važnosti trenutka od kojega je dijete izloženo gestacijskom dijabetesu ne postoje.

Utjecaj gestacijskog dijabetesa kod majke na razvoj autizma kod djeteta

Retrospektivna kohortna longitudinalna studija objavljena u časopisu JAMA povezuje gestacijski dijabetes dijagnosticiran u ranoj trudnoći s povećanim rizikom od razvoja autizma kod djeteta.

Istraživači su proučavali 322 tisuće djece rođene u Kaliforniji: njih 2 % je rođeno od majki s postojećim dijabetesom tipa 2, a 8 % od majki s gestacijskim dijabetesom. 

Tijekom razdoblja praćenja od 5,5 godina, kod oko 3400 djece dijagnosticiran je autizam. Nakon prilagodbe potencijalno ometajućih čimbenika i komorbiditeta, samo je gestacijski dijabetes, razvijen tijekom ili prije 26. tjedna trudnoće, povezan s povećanim rizikom od razvoja autizma (omjer rizika 1,42). 

Autori zaključuju da rezultati studije pokazuju da rano testiranje žena na gestacijski dijabetes do 26. tjedna trudnoće treba provoditi. Također sugeriraju da probir za gestacijski dijabetes i kontrola razine glukoze u ranoj trudnoći mogu biti važni za smanjenje rizika od autizma kod djece.