x
x

Dijabetes tijekom trudnoće povezan s ranim početkom KVB-a u djece

  Marija Škrlec, cand. mag. pharm

  09.12.2019.

In utero izloženost majčinom dijabetesu povezana je s povećanim rizikom za kardiovaskularne bolesti (KVB) u ranoj odrasloj dobi.

Dijabetes tijekom trudnoće povezan s ranim početkom KVB-a u djece

Koristeći danske zdravstvene registre istraživači su pratili više od 2,4 milijuna novorođenčadi. Oko 2,3% bilo je izloženo pregestacijskom dijabetesu in utero, a 1,1% gestacijskom dijabetesu.

KVB je dijagnosticiran u više od 92 000 potomaka prije 40. godine. Nakon multivarijatne prilagodbe izloženost pregestacijskom dijabetesu (tip 1 ili 2) bila je povezana s 34% povećanim rizikom za rani početak KVB-a, a izloženost gestacijskom dijabetesu povezana je s 19% povećanim rizikom za rani početka KVB-a. Rizici su bili posebno povećani u slučajevima kada je majka imala komplikacije dijabetesa ili kardiovaskularne bolesti.

Ovi nalazi naglašavaju važnost učinkovitih strategija za probir i prevenciju šećerne bolesti kod žena u generativnoj dobi. Također, moraju se pratiti rizici za KVB kod potomstva majki s dijabetesom i istražiti moguće intervencije koje bi mogle smanjiti pojavu KVB-a.

Izvor: BMJ 2019;367:l6398

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluPlivit C 1000 PlusIbuxin Rapid
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: