x
x

Interakcije statina s drugim lijekovima

  Paula Bakalović, mag. pharm.

  14.11.2016.

Poznavanje i razumijevanje klinički značajnih interakcija statina s drugim lijekovima može pridonijeti prevenciji njihovog nastanka u praksi i smanjiti učestalost hospitalizacija zbog posljedica interakcija, objavljeno je u časopisu Circulation.

Interakcije statina s drugim lijekovima
Autori naglašavaju da je pri svakoj posjeti pacijenta potrebno izvršiti uvid u njegovu medikacijsku povijest kako bi se interakcije lijekova mogle pravovremeno identificirati, evaluirati i kako bi se moglo adekvatno postupiti prilagodbom doze, zamjenom s drugim sigurnijim statinom ili prekidom terapije kad je to jedino rješenje.

Statini imaju važnu ulogu u prevenciji i liječenju kardiovaskularnih bolesti. Obzirom na indikacije za njihovu primjenu, velika je vjerojatnost za njihovu istovremenu upotrebu s drugim lijekovima za liječenje kardiovaskularnih bolesti, stoga je važno imati na umu potencijalne klinički značajne lijek-lijek interakcije koje se mogu očekivati. Nadalje, minimizacija nuspojava koje nastaju uslijed interakcija i optimizacija učinkovitosti liječenja, predstavljaju način za smanjenje rastućih troškova u zdravstvenom sustavu.

S ciljem povećanja sigurnosti pacijenata, Američka udruga za srce (American Heart Association – AHA) objavila je pregled interakcija statina s najčešće korištenim lijekovima u kardiovaskularnih bolesnika. U izvještaju su navedene farmakološke razlike između pojedinih statina, značajnost interakcija s drugim lijekovima i kliničke preporuke za postupanje.

Autori naglašavaju da je pri svakoj posjeti pacijenta potrebno izvršiti uvid u njegovu medikacijsku povijest kako bi se interakcije lijekova mogle pravovremeno identificirati, evaluirati i kako bi se moglo adekvatno postupiti prilagodbom doze, zamjenom s drugim sigurnijim statinom ili prekidom terapije kad je to jedino rješenje.

Za optimizaciju sigurnosti pacijenta, zdravstveni djelatnici moraju razumjeti mehanizme nastanka interakcija, njihovu jačinu i potencijalne posljedice. Interakcije statina s drugim lijekovima za liječenje kardiovaskularnih bolesti često su neizbježne. Međutim, važno je znati odabrati pravu dozu, prepoznati moguće nuspojave i pratiti parametre povezane s tim interakcijama kako bi se minimizirala toksičnost. Korištenje ovih podataka pomoći će liječnicima u sigurnom propisivanju lijekova i razmatranju koristi i rizika pri istovremenoj uporabi više lijekova.