x
x

Učinkovitost paratireoidektomije i bifosfonata u smanjenju rizika od prijeloma

  Marija Antonija Prlenda, mag. pharm.

  21.05.2016.

Paratireoidektomija je povezana sa smanjenim rizikom od prijeloma kod pacijenata s primarnim hiperparatiroidizmom, a uzimanje bifosfonata s povećanim rizikom, utvrđeno je u retrospektivnoj studiji objavljenoj u časopisu Annals of Internal Medicine.

Učinkovitost paratireoidektomije i bifosfonata u smanjenju rizika od prijeloma

U studiju je uključeno gotovo 6300 pacijenata s primarnim hiperparatiroidizmom koji su podvrgnuti paratireoidektomiji (22%), uzimali bifosfonate (22%) ili su samo praćeni u zdravstvenom sustavu.

Oba aktivna tretmana bila su povezana s privremenim povećanjem u mineralnoj gustoći kosti. No, nakon 10 godina, paratireoidektomija je bila povezana s najmanjim rizikom za prijelom kuka, nakon toga samo promatranje i zatim bifosfonati (29 vs. 56 vs. 86 prijeloma na 1000 pacijenata, redom). Čak i kod pacijenata koji prema smjernicama nisu posve zadovoljavali uvjete za operaciju, bilo je dobrobiti s operacijom.

Zaključak je studije da paratireoidektomija smanjuje rizik od prijeloma i kod osteopeničnih i kod osteoporotičnih pacijenata te da je bolja od terapije bifosfonatima.