x
x

Supklinički poremećaj rada štitne žlijezde povezan s frakturama

  Klara Čičić, dr. med.

  11.08.2015.

Supklinička hipertireoza povezana je s povećanim rizikom za prijelom kuka i ostalih kostiju, osobito kada je TSH manji od 0,1 mlU/L, pokazala je meta-analiza objavljena u časopisu JAMA.

Supklinički poremećaj rada štitne žlijezde povezan s frakturama

Analizom 13 kohortnih studija iz cijeloga svijeta utvrđeno je da pacijenti sa supkliničkom hipertireozom imaju povećan rizik za prijelom kuka (4,9 vs. 6,0 na 1000 osoba-godina) i ostalih kostiju (11,2 vs. 14,4 na 1000 osoba-godina) u usporedbi s pacijentima koji su u eutireozi.

Supklinička hipotireoza nije bila povezana s povećanim rizikom za frakture.

Od gotovo 70.500 sudionika 5,8% imalo je supkliničku hipotireozu, a 3,2% supkliničku hipertireozu. Oko 4,6% sudionika doživjelo je prijelom kuka, a 9% ostali prijelom.  

Autori su eutireozu definirali kao TSH (tiroid-stimulirajući hormon) u rasponu od 0,45-4,49 mIU/L, supkliničku hipertireozu kao TSH <0,45 mIU/L i subkliničku hipotireozu kao TSH ≥ 4,50-19,99 mIU/L uz normalne razine tiroksina.

Supklinička hipotireoza nije bila povezana s povećanim rizikom za frakture.

Potrebne su dodatne studije koje bi pokazale može li se liječenjem supkliničke hipertireoze spriječiti pojava prijeloma.