x
x

Supklinički poremećaj rada štitne žlijezde povezan s frakturama

  Klara Čičić, dr. med.

  11.08.2015.

Supklinička hipertireoza povezana je s povećanim rizikom za prijelom kuka i ostalih kostiju, osobito kada je TSH manji od 0,1 mlU/L, pokazala je meta-analiza objavljena u časopisu JAMA.

Supklinički poremećaj rada štitne žlijezde povezan s frakturama

Analizom 13 kohortnih studija iz cijeloga svijeta utvrđeno je da pacijenti sa supkliničkom hipertireozom imaju povećan rizik za prijelom kuka (4,9 vs. 6,0 na 1000 osoba-godina) i ostalih kostiju (11,2 vs. 14,4 na 1000 osoba-godina) u usporedbi s pacijentima koji su u eutireozi.

Supklinička hipotireoza nije bila povezana s povećanim rizikom za frakture.

Od gotovo 70.500 sudionika 5,8% imalo je supkliničku hipotireozu, a 3,2% supkliničku hipertireozu. Oko 4,6% sudionika doživjelo je prijelom kuka, a 9% ostali prijelom.  

Autori su eutireozu definirali kao TSH (tiroid-stimulirajući hormon) u rasponu od 0,45-4,49 mIU/L, supkliničku hipertireozu kao TSH <0,45 mIU/L i subkliničku hipotireozu kao TSH ≥ 4,50-19,99 mIU/L uz normalne razine tiroksina.

Supklinička hipotireoza nije bila povezana s povećanim rizikom za frakture.

Potrebne su dodatne studije koje bi pokazale može li se liječenjem supkliničke hipertireoze spriječiti pojava prijeloma. 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Plivit C 1000 PlusBisolexGastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: