x
x

Odobren novi lijek za liječenje tumora štitnjače

  Jacinta Vuković, dr. med.

  20.03.2015.

FDA (US Food and Drug Administration) odobrila je novi inhibitor kinaze levatinib za liječenje bolesnika s uznapredovalim tumorima štitnjače unatoč provedenoj preporučenoj terapiji radioaktivnim jodom.

Odobren novi lijek za liječenje tumora štitnjače

Tijekom randomiziranog ispitivanja koji je obuhvatio 400 pacijenata, medijan preživljavanja bez progresivnog napredovanja bolesti bio je znatno duži s lenvatinibom u odnosu na onaj s placebom (18 u usporedbi s 4 mjeseca). Također je kod pacijenata liječenih lenvatinibom u odnosu na pacijente liječene placebom zamijećeno znatno smanjenje tumora (65 % u odnosu na 2 %).

Uobičajene nuspojave uključivale su hipertenziju, slabost, diareju, artralgiju i mialgiju, a rijeđe može doći do ozbiljnih  neželjenih događaja kao što su zatajenje srca, arterijska tromboembolija i hepatotoksičnost. 

FDA