x
x

Pružena zdravstvena skrb migrantima u Hrvatskoj tijekom 2015. godine

  24.06.2016.

Liječnički vjesnik: Odgovor zdravstvenog sustava Republike Hrvatske na migrantsku krizu u razdoblju od 16. rujna do 31. prosinca 2015.

Pružena zdravstvena skrb migrantima u Hrvatskoj tijekom 2015. godine

Dolaskom prvog vala migranata u Republiku Hrvatsku 16. rujna 2015. godine Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o osnivanju Stožera za koordinaciju aktivnosti u povodu dolaska migranata.

U rad državnog Stožera uključeno je i Ministarstvo zdravlja. Sukladno zakonskim ovlastima Krizni stožer Ministarstva zdravlja provodio je aktivnosti radi organizacije i funkcioniranja odgovarajuće zdravstvene zaštite migranata.

U početnome migrantskom valu zdravstvena skrb za migrante pružana je u privremenom izbjegličkom kampu Opatovac i na graničnim prijelazima, a zatim u zimskome prihvatno-tranzitnom centru Slavonski Brod.

Od početka migrantske krize pa do kraja 2015. godine kroz Hrvatsku je prošlo više od 550 tisuća migranata, a 21.694 osobe zatražile su zdravstvenu skrb.

Maja Grba-Bujević, Maja Dragosavac, Nataša Janev-Holcer, Damir Važanić

Liječ Vjesn 2016;138:99–103