x
x

Uključite se u prevođenje Cochrane sažetaka na hrvatski jezik

  Prof. dr. sc. Livia Puljak, dr. med., Hrvatsko katoličko sveučilište

  03.01.2015.

U 2013. godini smo u Hrvatskom Cochrane ogranku počeli prevoditi laičke sažetke Cochrane sustavnih pregleda na hrvatski jezik. U početku smo sporo napredovali jer smo ovisili o volonterskom radu već postojećih volontera. Međutim, nakon što je Juliane Ried, koordinatorica međunarodnog projekta prevođenja Cochrane sažetaka, posjetila Split ove godine, dogovoreno je da se u prevođenje uključe i studenti i svi zainteresirani koji smatraju da dobro poznaju engleski jezik.

Uključite se u prevođenje Cochrane sažetaka na hrvatski jezik
Pozivamo sve zainteresirane da nam se priključe u projektu prevođenja Cochrane sažetaka. Svaki je sažetak dug 200-400 riječi. Čak i ako prevedete jedan godišnje, mnogo ste nam pomogli. U Cochrane knjižici i na stranici Cochrane sažetci sad se objavljuju i imena osoba koje su prevele pojedini sažetak, a možemo vam izdati i potvrdnicu o sudjelovanju u tom međunarodnom projektu, ukoliko bi vam za išta bila potrebna.

Nakon što je objavljen javni poziv volonterima koji se žele uključiti u projekt prevođenja, broj volonterskih prevoditelja Cochrane sažetaka, kao i broj prevedenih sažetaka, značajno se povećao. Od akademske godine 2013./2014. u prevođenje Cochrane sažetaka uključeni su i studenti Medicinskog fakulteta u Splitu na brojnim smjerovima.

Na dan 17. prosinca 2014. na stranici Cochrane sažetci u Kazalu su navedena 344 prevedena članka. Toliko ih je trenutno dostupno javnosti. Prevedeno ih je još stotinjak, koji čekaju da ih se (opet volonterskim radom) ubaci u novi računalni sustav za objavljivanje Cochrane sažetaka. Veoma nas raduje ovaj projekt jer se njime najbolji znanstveni dokazi o medicinskim postupcima i dijagnostičkim pretragama približavaju hrvatskoj javnosti, na hrvatskom jeziku.

Pozivamo sve zainteresirane da nam se priključe u projektu prevođenja Cochrane sažetaka. Svaki je sažetak dug 200-400 riječi. Čak i ako prevedete jedan godišnje, mnogo ste nam pomogli. U Cochrane knjižici i na stranici Cochrane sažetci sad se objavljuju i imena osoba koje su prevele pojedini sažetak, a možemo vam izdati i potvrdnicu o sudjelovanju u tom međunarodnom projektu, ukoliko bi vam za išta bila potrebna.

Uključite se u naš projekt prevođenja najboljih medicinskih dokaza na hrvatski jezik. 

VEZANI SADRŽAJ > <