x
x

Primjeren izbor riječi u studijama ovisno o vrsti dokaza koji opisuju ishode

  08.07.2013.

Skupina urednika The HEART Group, koja predstavlja svjetske kardiovaskularne časopise, preporuča da svi istraživači i urednici pažljivo prilagode izbor riječi ovisno o vrsti provedene studije, bez preuveličavanja nalaza ili donošenja pogrešnih zaključaka o uzročnosti kada se isti ne mogu utvrditi.

Primjeren izbor riječi u studijama ovisno o vrsti dokaza koji opisuju ishode
Prilikom pisanja i uređivanja rukopisa potrebno je obratiti pozornost ne samo na znanstvenu točnost, nego i na primjerenost izbora riječi koje se koriste za opis razine dokaza koju donosi predmetna studija.

Postoje različite vrste studija koje se mogu provoditi radi osiguranja dokaza za klinička istraživanja i istraživanja ishoda. To ne uključuje samo retrospektivne opservacijske analize, studije parova i randomizirana kontrolirana istraživanja, već i druge vrste istraživanja. Svaka od ovih analiza ima prednosti i nedostatke, ali najvažnije je da sve dovode do različitih vrsta zaključaka o nekoj intervenciji.

Kao što je prikazano nizom primjera u zasebnom preglednom članku 1, neprimjeren izbor riječi za opis rezultata može dovesti do znanstvene netočnosti. Stoga skupina urednika The HEART Group (koja predstavlja svjetske kardiovaskularne časopise) preporuča da svi istraživači i urednici pažljivo prilagode izbor riječi ovisno o vrsti provedene studije, bez preuveličavanja nalaza ili donošenja pogrešnih zaključaka o uzročnosti kada se isti ne mogu utvrditi.

Kao ilustrativni primjer, kada izvještavamo o rezultatima opservacijske studije koja ukazuje na manji broj smrtnih ishoda u jednoj skupini u odnosu na drugu, trebali bi koristiti opisne izjave kao npr. “intervencija je povezana s nižom smrtnosti”, a ne koristiti zaključne izjave kao npr. “intervencija smanjuje smrtnost”. Kada izvještavamo o rezultatima strogo provedenog randomiziranog kontroliranog istraživanja uz potpuno praćenje, u kojem je intervencija jedina razlika između dvije skupine, prikladno je koristiti više deklarativne izjave kao što su “intervencija smanjuje rizik”. Dodatni primjeri primjerenosti izbora riječi sukladno vrsti studije navedeni su u Tablici 1.

Zaključno, prilikom pisanja i uređivanja rukopisa potrebno je obratiti pozornost ne samo na znanstvenu točnost, nego i na primjerenost izbora riječi koje se koriste za opis razine dokaza koju donosi predmetna studija.