x
x

Patolog u multidisciplinarnom timu za karcinom dojke

  03.01.2015.

Koja je uloga patologa u individualiziranoj terapiji bolesnica s karcinomom dojke, objavljeno je u časopisu Rad, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Patolog u multidisciplinarnom timu za karcinom dojke

Unazad 20 godina dijagnostika i liječenje karcinoma dojke snažno je napredovalo.
Počevši od 1980. godine kada su počele biti važne promjene u dijagnostici i liječenju
karcinoma dojke, sve je to utjecalo na dijagnostički postupak i rad patologa.

Brojna novija istraživanja utvrdila su većinu prognostičkih i prediktivnih čimbenika za karcinom dojke. Većina njih određuje se patohistološki a što je u konačnici rezultiralo velikom odgovornošću patologa koji je postao ključna osoba u multidisciplinarnom timu za karcinom dojke i vrlo odgovorna osoba za primjenu specifične individualizirane terapije.

Božena Šarčević