x
x

Hrvatske smjernice za osiguranje kvalitete probira i dijagnostike raka dojke

  24.10.2017.

U prostorima Ministarstva zdravstva, 23. listopada 2017. godine, održano je svečano predstavljanje „Hrvatskih smjernica za osiguranje kvalitete probira i dijagnostike raka dojke“.

Hrvatske smjernice za osiguranje kvalitete probira i dijagnostike raka dojke

Na predstavljanju su se uz ministra zdravstva Milana Kujundžića brojnim okupljenim stručnjacima, suradnicima i dionicima zdravstvenog sektora obratili i glavni urednik smjernica doc. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med.; autor poglavlja „Radiološke smjernice“ i predsjednik Povjerenstva za organizaciju, stručno praćenje i kontrolu kvalitete Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke prof. dr. sc. Boris Brkljačić, dr. med.; suautorica poglavlja „Epidemiološke smjernice za osiguranje kvalitete ranog otkrivanja raka dojke“ Andrea Šupe Parun, dr.med.; suautor poglavlja „Preporuke za kontrolu kvalitete mamografskih uređaja u Hrvatskoj“ doc. dr. sc. Slaven Jurković, spec. med. fizike;  autor poglavlja „Smjernice za radiografiju“ i „Multidisciplinarni aspekti osiguranja kvalitete u dijagnostici bolesti dojke“  i suautor poglavlja „Certifikacija jedinica dijagnostike i probira raka dojke“ prof. dr. sc. Zoran Brnić, dr. med.; autorica poglavlja „Smjernice za osiguranje kvalitete u patologiji“ prim. dr. sc. Čedna Tomasović-Lončarić , dr. med. i suautor poglavlja „Smjernice za osiguranje kvalitete u kirurškom liječenju mamografskih detektiranih lezija“ prof. dr. sc. Rado Žic, dr.med.

Posebne zahvale upućene su i ostalim autorima smjernica Emini Grgurević-Dujmić, dr. med.; Jasmini Kovačević, dr.med.; dr. sc. Krešimiru Martiću, dr.med.;  Doris Šegota, medicinski fizičar i prim. dr. sc. Zlatku Vlajčiću, dr.med.. 

„Hrvatske smjernice za osiguranje kvalitete probira i dijagnostike raka dojke“ rezultat su rada skupine stručnjaka radiologa, epidemiologa i ostalih liječnika kliničara te javnozdravstvenih djelatnika na uvođenju, organiziranju i kontroli kvalitete Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Ovo izdanje predstavljat će okvir za daljnje provođenje, poboljšanje i usklađivanje Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke s međunarodnim preporukama. Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke provodi se u Republici Hrvatskoj kontinuirano od listopada 2006. godine. Uveden je sukladno preporukama Međunarodne agencije za istraživanje raka i Vijeća Europe. 

„Vi ste oni koji su iznijeli ovaj program i od vas se očekuje da ćete ga i dalje provoditi i unaprjeđivati i stoga vam se zahvaljujem. Ono što smo napravili u ovih jedanaest godina Nacionalnog programa veliki je pomak kojim je spašeno mnogo života. Kada bismo imali bolji odaziv, svake godine bismo imali još nekoliko stotina spašenih života te bismo pojednostavili i ubrzali liječenje. Nadam se kako ćemo ovim smjernicama na određeni način približiti naš program svim ženama“, istaknuo je ministar Kujundžić.

Cilj Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke je smanjiti mortalitet od raka dojke, otkriti rak dojke u početnom stadiju u što većem postotku te poboljšati kvalitetu življenja bolesnica s rakom dojke. U organizaciji i provedbi Nacionalnog programa sudjeluju: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, županijski zavodi za javno zdravstvo, 52 zdravstvene ustanove s radiološkim jedinicama (u domovima zdravlja, općim bolnicama, kliničkim bolnicama i kliničkim bolničkim centrima, u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Dr. Andrija Štamparu, jednoj  privatnoj specijalističkoj radiološkoj ordinaciji), Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, liječnici obiteljske medicine, patronažna služba. Do sada su završena četiri ciklusa pozivanja žena te je u tijeku provedba petog ciklusa.

Hrvatske smjernice za osiguranje kvalitete probira i dijagnostike raka dojke 

Više na stranicama Ministarstva zdravstva