x
x

Revidirane smjernice za probir raka dojke

  Klara Čičić, dr. med.

  10.11.2015.

Revidirane smjernice za probir raka dojke Američkog društva za rak (American Cancer Society) iz 2003. godine objavljene su u listopadu ove godine u časopisu JAMA.

Revidirane smjernice za probir raka dojke
Žene s prosječnim rizikom razvoja raka dojke su žene koje nisu imale rak dojke, koje nemaju potvrđenu ili suspektnu genetsku mutaciju koja povećava rizik za rak dojke i žene koje nisu imale radioterapiju prsišta ranije u mladosti.

Žene s prosječnim rizikom za rak dojke trebale bi obaviti mamografiju jednom godišnje između 45. do 54. godine života.

Žene u dobi od 55. godina i starije trebale bi obavljati mamografiju probira jednom u dvije godine ili imati mogućnost nastaviti s pretragom jednom godišnje. Kontinuirani probir mamografijom preporuča se ženama dokle god je opće zdravlje dobro i dok je očekivani životni vijek još 10 godina i više.

Američko društvo za rak NE preporuča klinički pregled dojki kao metodu probira za rak dojke u žena s prosječnim rizikom za razvoj bolesti u bilo kojoj dobi.

Žene s prosječnim rizikom razvoja raka dojke su žene koje nisu imale rak dojke, koje nemaju potvrđenu ili suspektnu genetsku mutaciju koja povećava rizik za rak dojke i žene koje nisu imale radioterapiju prsišta ranije u mladosti.

Rak dojke vodeći je uzrok prerane smrti žena u SAD-u, a rano otkrivanje povezano je sa smanjenjem smrtnosti i pobola. Brojne su studije pokazale da je mamografija kao metoda probira u žena od 40. do 69. godine povezana sa smanjenjem smrtnosti od raka dojke.