x
x

Medicinska naklada: Interna medicina, 2. dopunjeno i izmijenjeno izdanje

  07.09.2023.

Medicinska naklada izdala je drugo izdanje udžbenika Interna medicina, koji je kao udžbenik Sveučilišta u Zagrebu prvi puta objavljen 2009. Kroz proteklih desetak godina provedena su brojna klinička ispitivanja u svim specijalnostima interne medicine, koja dodatno rasvjetljuje etiologiju i patofiziologiju te unaprijeđuju dijagnostiku i terapiju internističkih bolesti.

Medicinska naklada: Interna medicina, 2. dopunjeno i izmijenjeno izdanje

Sukladno tome, učinjena je revizija prethodnog teksta udžbenika, ponajviše na dijagnostičkom i terapijskom planu, dok se osnove anatomije, anamneze i kliničkog pregleda nisu mijenjale. Potpuno je promijenjen tekst o zatajivanju srca, bolestima srčanih zalistaka, bolestima pluća i dišnih puteva, bolestima gušterače i alergijskim bolestima, a dodano je poglavlje o neklasificiranim kardiomiopatijama i imunosnim bolestima.

Udžbenik je, kao i u prvom izdanju, podijeljen u osam dijelova, od kojih svaki sadržava bolesti vezane za određenu organsku i funkcionalnu cjelinu. Pojedine su bolesti prikazane redosljedom koji počinje definicijom, nastavlja se razmatranjem o etiologiji, patogenezi i kliničkoj slici, a završava dijagnostičkim postupkom, liječenjem i prognozom. Na kraju svakog dijela navedena je literatura, koja omogućuje širi uvid u izloženo područje. 

Udžbenik je prvenstveno namijenjen studentima stomatologije i medicine, ali i studentima zdravstvenih veleučilišta, koji u dodiplomskoj nastavi imaju predmet Interna medicina. Kao suvremen i sažet izvor znanja može poslužiti i specijalizantima interne medicine, kao i liječnicima drugih specijalnosti

Interna medicina, 2., dopunjeno i izmijenjeno izdanje

autori: Dubravko Petrač, Josip Lukenda
ISBN: 978-953-176-958-7
Opseg: 610 str.
Format: 17 x 24 cm

Sadržaj: pdf ( 34 kB )

Besplatno poglavlje: Sinkopa – pdf (648 kB) može se preuzeti na stranicama Hrvatskog kardiološkog društva: www.kardio.hr.

Izvori: 1. Medicinska naklada, 2. kardio.hr