x
x

Odabir uređaja za ventrikularnu potporu: koji i kada?

  21.02.2015.

Razvoj mehaničke potpore cirkulaciji značajno je povećao broj načina liječenja pacijenata sa zatajenjem srca, bilo ono akutno ili kronično. Dostupni su mnogi uređaji koji omogućuju kratkoročnu, srednjoročnu i dugoročnu potporu ovisno o kliničkim potrebama pacijenata i oporavku srca.

Odabir uređaja za ventrikularnu potporu: koji i kada?
Očekuje se da će široka dostupnost uređaja za kratkoročnu potporu i njihova pravovremena ugradnja u svrhu učinkovite hemodinamičke potpore dovesti do poboljšanih ishoda pacijenata.

Svaki uređaj ima svoje tehničke osobitosti te odabir uređaja ovisi o nekoliko čimbenika: dostupnosti uređaja, stupnju potrebne potpore i očekivanom trajanju potpore.

Ostali čimbenici koje treba uzeti u obzir su funkcija desne strane srca, respiratorno zatajenje i poremećaj funkcije nekoliko organa.

Očekuje se da će široka dostupnost uređaja za kratkoročnu potporu i njihova pravovremena ugradnja u svrhu učinkovite hemodinamičke potpore dovesti do poboljšanih ishoda pacijenata, bilo da se radi o uspješnom premještaju u instituciju tercijarne skrbi ili oporavku srčane funkcije.

Ugradbeni uređaji za ventrikularnu potporu postaju sve manji i dugotrajniji, a izgledi pacijanata sa zatajenjnem srca sve bolji.