x
x

Koenzim Q 10 može pomoći bolesnicima sa srčanim zatajivanjem

  Dr. sc. Ivana Jurin, dr. med. specijalist internist, kardiolog

  19.01.2011.

Mala studija koju su proveli liječnici u Teksasu, a u koju su uključili bolesnike sa zatajivanjem srca, sugerira kako suplement koenzima Q10 može pomoći tim bolesnicima.

Koenzim Q 10 može pomoći bolesnicima sa srčanim zatajivanjem

Autori studije koja je prezentirana na 6.konferenciji International Coenzyme Q10 Association u Belgiji, naglasili su kako je davanje koenzima u ubikvinol obliku više povisilo vrijednosti tog enzima u plazmi nego li davanje koenzima u ubikvinon obliku. Povećane vrijednosti bile su povezane sa poboljšanjem i sistoličke i dijastoličke funkcije miokarda.
Drugi liječnici iz Australije, koji su također sudjelovali na spomenutoj konferenciji, naglasili su kako se nadaju da će program Integrative Cardiac Wellness - u kojem kardiokirurški bolesnici 3 puta na dan dobivaju koenzim Q 10, magnezij, alfa-lipoičnu kiselinu i riblje ulje reducirati vrijednosti troponina i time smanjiti hospitalni boravak.