x
x

Hormonska terapija raka prostate i rizik od kardijalne smrti

  David Čičić, dr. med.

  01.11.2014.

Povećan rizik za smrt od specifičnih kardijalnih uzroka u grupi muškaraca s prethodnim infarktom miokarda i kongestivnim zatajenjem srca povezan je s hormonskom terapijom raka prostate, tvrdi novo istraživanje objavljeno u časopisu BJU International.

Hormonska terapija raka prostate i rizik od kardijalne smrti

Da bi utvrdili povezanost između hormonske terapije raka prostate i porasta kardijalnog specifičnog mortaliteta autori su analizirali 5077 bolesnika s rakom prostate, liječenih brahiterapijom s ili bez neoadjuvantne hormonske terapije.

Nakon prosječno 4.8 godina praćenja, povezanost između hormonske terapije raka prostate i kardijalnog specifičnog mortaliteta nije zamijećena u skupini muškaraca bez kardijalnih rizičnih čimbenika, kao ni kod muškaraca sa šećernom bolešću, hipertenzijom ili hiperkolesterolemijom.

Unatoč tome, kod muškaraca s kongestivnim zatajenjem srca ili prethodnim infarktom miokarda hormonska terapija je bila povezana s 3.3 puta većim rizikom za smrt od kardijalnih problema. U ovoj podskupini bolesnika s rakom prostate, petogodišnja kumulativna incidencija kardijalnog specifičnog mortaliteta je iznosila 7.01% za osobe na hormonskoj terapiji i 2.01% za osobe bez hormonske terapije. Autori objašnjavaju da ovaj porast rizika predstavlja jednu smrt od kardijalnog uzroka na svakih 20 ugroženih muškaraca na hormonskoj terapiji.

Muški spolni hormoni (androgeni) potiču rast stanica raka prostate. U čak 80% slučajeva, rak prostate posjeduje receptore za androgene na svojim stanicama. Cilj hormonske terapije je smanjiti razinu androgena, kako bi se spriječila stimulacija stanica raka. Danas se hormonska terapija provodi u obliku farmakoterapije ili kirurškog zahvata (obostrana orhidektomija).