x
x

Antibiotska profilaksa kod djece s vezikoureteralnim refluksom

  David Čičić, dr. med.

  15.06.2014.

Dugotrajna terapija kombinacijom antibiotika smanjuje rizik ponavljajućih infekcija mokraćnog sustava kod djece s vezikoureteralnim refluksom, tvrdi novo istraživanje objavljeno u časopisu New England Journal of Medicine.

Antibiotska profilaksa kod djece s vezikoureteralnim refluksom

Prema istraživanju, rizik ponavljajućih infekcija mokraćnog sustava kod djece s vezikoureteralnim refluksom bio je 50% manji uz dnevnu profilaktičku terapiju trimetoprim-sulfametoksazolom (kotrimoksazolom) u trajanju od dvije godine, u odnosu na placebo. Posebnu korist od profilaktičkog liječenja imala su djeca s disfunkcijom mokraćnog mjehura i crijeva (80% manji rizik). Unatoč učinku na recidiviranje infekcije, incidencija ožiljkavanja bubrega nije se značajno promijenila između dvije grupe. Razlog bi mogao biti bolje poznavanje simptoma od strane roditelja i rano liječenje, kao i činjenica da je većina djece uključena u istraživanje nakon prve infekcije. Ne iznenađuje da su ponavljane infekcije kod djece na profilaktičkoj terapiji uglavnom bile izazvane uzročnicima rezistentnim na trimetoprim-sulfametoksazol.

Ovo randomizirano, dvostruko slijepo, kontrolirano kliničko istraživanje pratilo je tijekom dvije godine 607 djece s vezikoureteralnim refluksom, podijeljenih u dvije skupine. Jedna skupina dobivala je dnevnu suspenziju trimetoprim-sulfametoksazola (3 mg metoprim + 15 mg sulfametoksazol/kg tjelesne težine), dok je druga uzimala placebo.

Kod vezikoureteralnog refluksa (VUR) razvojne anomalije jednog ili oba uretera dopuštaju povratni tok urina, iz mokraćnog mjehura u uretere, a ponekad i u bubrege. VUR se nalazi u 30-40% djece koja su imala infekcije mokraćnog sustava i jedan je od najčešćih uroloških problema u djece.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROMaxfluBisolex
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: