x
x

Rekurentne infekcije mokraćnog sustava – seksualni prijenos uropatogena

  08.07.2013.

Do sada infekcije mokraćnog sustava (IMS) nisu definirane kao spolno prenosive bolesti. Cilj rada bio je vlastitim kliničkim i epidemiološkim istraživanjem utvrditi jesu li spolni partneri žena s rekurentnim IMS kolonizirani identičnim uropatogenima, te provjeriti ima li seksualni prijenos uzročnih bakterija značajnu ulogu u nastanku infekcija urotrakta muškarca.

Rekurentne infekcije mokraćnog sustava – seksualni prijenos uropatogena
Rezultati snažno sugeriraju transmisiju infekcija mokraćnog sustava seksualnom aktivnošću. Kolonizirani muškarci uglavnom su asimptomatski i epidemiološki najinteresantniji kao mogući rezervoar infekcije.

Provedena je prospektivna epidemiološka studija kliničkih, mikrobioloških i citoloških karakteristika te navika i ponašanja. Obuhvaćeno je 50 premenopauznih, spolno aktivnih žena, sa simptomatskom rekurentnom IMS. Uključeni su i spolni partneri ispitanica.

Rekurencije ispitanica bile su izrazito frekventne (3,44/6 mjeseci), dob nastanka prve epizode 28,22 godina, a interval od zadnje epizode 1,9 tjedana. Što su ispitanice bile starije i dulje u vezi sa sadašnjim partnerom, kasnije se javljala prva epizoda, imale su veći broj rekurencija i značajno kraći interval od zadnje epizode, što je dokazano statistički značajnim korelacijama. Najčešći izolat iz urinokulture, obriska rodnice i ejakulata je E. coli (76%). Ista je zastupljenost izolata u urinu i obrisku rodnice, te urinu i ejakulatu. Citološki nalaz sukladan je bakteriološkom. 9,44x je manji rizik koloniziranosti muškarca ako žena urinira iza spolnog odnosa. 64% žena redovito urinira iza spolnog odnosa u IMS i 94% u ne-IMS parovima. Rizik nastanka simptoma IMS je 10x veći u partnera udanih žena i 5,45x veći u oženjenih muškaraca. Simptomi su bili prisutni u 50% muškaraca u IMS i 25% u ne-IMS parova, u kojih je dokazano i manje STD patogena. 14 muškaraca je kolonizirano uropatogenima (njihove su partnerice imale signifikantno kraći interval od zadnje epizode), 13 je imalo STD, a 4 i IMS i STD patogene. Kontracepciju je koristilo 43% žena u IMS i 67% u ne-IMS parovima. IUU je najrizičnija metoda kontracepcije za nastanak IMS, a OC imaju protektivno djelovanje. Od 13 ispitanika koji koriste kondom 11 ih nije bilo kolonizirano (STD i IMS protekcija).

Naši rezultati snažno sugeriraju transmisiju seksualnom aktivnošću. Kolonizirani muškarci uglavnom su asimptomatski i epidemiološki najinteresantniji kao mogući rezervoar infekcije. Preostaje rasvijetliti stvarnu ulogu STD patogena u IMS i je li istovremena prisutnost uropatogena i STD patogena indicija za jednak način transmisije. Za detektiranje suptilnijih povezanosti i razlika potrebna su daljnja istraživanja.

Dubravka Lišnjić1, Višnja Škerk2

1Klinika za infektologiju, Klinički bolnički centar Osijek,
2Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb

Rad prezentiran na 5. hrvatskom kongresu o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama, Opatija, travanj, 2013.

VEZANI SADRŽAJ > <