x
x

Celijakija - kameleonska bolest

  19.04.2014.

Kameleonska bolest, bolest s tisuću lica, simptoma i još više pogrešnih dijagnoza, neizlječiva i doživotna, od koje u svijetu boluje 1 % populacije. Riječ je o celijakiji, bolesti koja je posljedica nepodnošljivosti organizma na gluten - bjelančevinu koje ima u žitaricama: pšenici, raži, ječmu.

Celijakija - kameleonska bolest

Kameleonska bolest, bolest s tisuću lica, simptoma i još više pogrešnih dijagnoza, neizlječiva i doživotna, od koje u svijetu boluje 1 % populacije. Riječ je o celijakiji, bolesti koja je posljedica nepodnošljivosti organizma na gluten - bjelančevinu koje ima u žitaricama: pšenici, raži, ječmu.

Prikaz slučaja

Prikazujemo slučaj 57-godišnje pacijentice koja je godinama imala sljedeće simptome: proljeve, velike varijacije tjelesne težine, nadutost i umor. Boluje od obostrane teške koksartoze, osteopenije, hiperamilazemije, GERB-a i depresije. U anamnezi ima dokazanu alergiju na prašinu, perje, slamu, plijesni, dlaku mačke i svinje; nepodnošenje masline, marelice i brusnice. Alergična je i na više lijekova. U više navrata gastroenterološki obrađivana. Također obrađivana na alergološkoimunološkom odjelu zbog akutnih alergijskih reakcija na hranu i lijekove. Prije godinu dana testiranjem seruma na antiglijadinska protutijela dokazana joj je celijakija. Sada pacijentica konzumira bezglutensko brašno, fizički se osjeća bolje, nema više varijacija u težini, povremeno se kontroliraju osnovni laboratorijski parametri. Njezinu liječnicu sada brine depresija, koju pacijentica negira.

Zaključak

Ovim prikazom željeli smo pokazati kako je celijakija bolest koja se prezentira šarolikom kliničkom slikom, uz mnoštvo ekstraintestinalnih simptoma, te se može javiti i u starijoj životnoj dobi, a ne samo u djece. Treba ju imati na umu jer se u odrasloj dobi često ne prepoznaje te od pojave simptoma do postavljanja dijagnoze u prosjeku prođe oko deset godina. U tom razdoblju bolesnici zbog svojih tegoba traže medicinsku pomoć raznih specijalističkih struka, budu višestruko hospitalizirani i podvrgavani raznim medicinskim intervencijama. Celijakičari s kontroliranom prehranom mogu normalno živjeti, dok nedijagnosticirani bolesnici imaju lošu kvalitetu života i rizik za razvoj brojnih bolesti.

Diana Jovičić, Ivana Kelava