x
x

Povećana učestalost celijakije kod djece sa sindromom iritabilnog crijeva

  Paula Bakalović, mag. pharm.

  22.07.2014.

Prevalencija celijakije kod djece sa sindromom iritabilnog crijeva je četiri puta veća nego što je to slučaj u općoj pedijatrijskoj populaciji, objavljeno je u JAMA Pediatrics.

Povećana učestalost celijakije kod djece sa sindromom iritabilnog crijeva
Celijakija je dijagnosticirana u otprilike 4% djece sa sindromom iritabilnog crijeva, što predstavlja značajno veću učestalost od prethodno zabilježenih 1% u općoj pedijatrijskoj populaciji.

6-godišnja studija provedena u Italiji uključila je okvirno 800 djece, starosti 4 do 16 godina, sa rekurentnom abdominalnom boli.

35% djece zadovoljavalo je Rimske III kriterije za sindrom iritabilnog crijeva, 26% za funkcionalnu dispepsiju i 40% za funkcionalnu abdominalnu bol. Celijakija je dijagnosticirana u otprilike 4% djece sa sindromom iritabilnog crijeva, što predstavlja značajno veću učestalost od prethodno zabilježenih 1% u općoj pedijatrijskoj populaciji. U preostale dvije skupine, celijakija je dijagnosticirana u manje od 1% djece. 

Istraživači sugeriraju kako bi dijagnostički sustav Rimskih III kriterija za klasifikaciju abdominalne boli mogao pomoći pri odabiru djece za testiranje na celijakiju.