x
x

Kontrola zdravstvene sigurnosti i kvalitete prehrambenih proizvoda u Hrvatskoj

  09.04.2014.

Novi projekt Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Oznaka kontrolirane kvalitete, predstavlja potvrdu sigurnog i kvalitetnog proizvoda koja se dodjeljuje na temelju sveobuhvatnih nadzora i laboratorijskih analiza.

Kontrola zdravstvene sigurnosti i kvalitete prehrambenih proizvoda u Hrvatskoj

Usluga je prvenstveno namijenjena poslovnim subjektima u prehrambenoj industriji, proizvođačima tradicionalnih i drugih proizvoda te drugim subjektima u poslovanju s hranom, uključujući trgovačke lance koji plasiraju vlastite robne marke.

Realizacija ovog jedinstvenog projekta Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ potaknuta je aktualnim potrebama tržišta i praćenjem trendova na međunarodnoj stručnoj sceni, ali i nastojanjima da se potrošačima pruži dodatna sigurnost u konzumaciji prehrambenih proizvoda. Sama činjenica da u Hrvatskoj do sada nije postojao ovakav nezavisan program kontroliranja sigurnosti i kvalitete proizvoda svakako je značajan čimbenik koji govori u prilog nužnosti pokretanja projekta Oznake kontrolirane kvalitete.
 
Cilj projekta je pružanje stručne pomoći poslovnim subjektima u poslovanju s hranom te zdravstveno sigurnog proizvoda potrošačima, a u svrhu prevencije štetnih čimbenika koji mogu biti prisutni u prehrambenim proizvodima i koji mogu imati negativan utjecaj na zdravlje.

Cijeli tekst dosupan na stranici: www.stampar.hr

 

VEZANI SADRŽAJ > <