x
x

Ostaci pesticida u hrani – opasnosti i rizici

  24.08.2016.

Pojam ostataka pesticida odnosi se na ostatke u ili na proizvodima biljnog ili životinjskog podrijetla te u hrani za životinje koji su koji su nastali kao posljedica upotrebe sredstava za zaštitu bilja, biocida i sredstava koji se koriste u veterinarskoj medicini. Razina ostataka ovisi o: količini primijenjenog sredstva za zaštitu bilja, vremenskom roku koji je prošao od zadnjeg tretiranja kulture odnosno karenci, o broju primjena, fizikalno-kemijskim svojstvima sredstva i o poljoprivrednoj kulturi u/na kojoj se sredstvo primjenjuje.

Ostaci pesticida u hrani – opasnosti i rizici

Da bi se potrošači zaštitili od prekomjernog izlaganja ostacima, uspostavljaju se maksimalno dopuštene koncentracije ostataka (MDK) kao sigurnosna granica. Prekoračenje MDK vrijednosti ne znači i ugrožavanje ljudskog zdravlja. U slučaju da se u/na tretiranim kulturama nađu ostaci veći od dopuštenih potrebno je poduzeti niz mjera.

Postoje dva načina izloženosti ostacima: akutna i kronična izloženost. Svaka izloženost ne mora nužno značiti trovanje pa se govori o rizicima za ljudsko zdravlje. Prilikom procjene izloženosti, osim podataka o koncentraciji ostataka, uzimaju se u obzir podaci o konzumaciji određene vrste hrane poznavajući prehrambene navike određene populacije.

Razina ostataka obično se smanjuje postupcima obrade i konzerviranja hrane.

U svrhu zaštite potrošača potrebno je provoditi redovitu kontrolu ostataka te educirati sve sudionike u lancu od “polja do stola”.

dr. sc. Iva Pavlinić Prokurica Hrvatski centar za poljoprivredu hranu i selo 

Predavanje održano na 1. Kongresu Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara održanom 10. i 11. lipnja 2016 u Zabrebu

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoPlivit C 1000 PlusPLIVIT D 2000
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
Video sadržaj trenutno nije dostupan.
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: