x
x

Statini u prevenciji Parkinsonove bolesti

  Maja Grgec, dr. med.

  12.08.2013.

Statini su povezani sa smanjenim rizikom razvoja Parkinsonove bolesti, objavljeno je u časopisu Neurology.

Statini u prevenciji Parkinsonove bolesti
Kontinuirana primjena lipofilnih statina bila je povezana s manjom incidencijom Parkinsonove bolesti u usporedbi s prekidom uzimanja statina nakon postignutih željenih vrijednosti kolesterola.

Tim znanstvenika u Taiwanu proveo je istraživanje u kojem su usporedili rizik nastanka Parkinsonove bolesti u grupi pacijenata koji su nastavili uzimati statine s grupom pacijenata koji su prestali uzimati statine nakon postignute zadovoljavajuće razine kolesterola .

U istraživanje je regrutirano 43 810 pacijenata bez Parkinsonove bolesti u razdoblju između 2001. i 2008. godine. Incidencija Parkinsonove bolesti je iznosila 1.68/1.000.000 za pacijente koji su uzimali neki od lipofilnih statina (atorvastatin, lovastatin, simvastatin) i 3.52/1.000.000 za pacijente koji su uzimali hidrofilne statine (pravastatin, rosuvastatin, fluvastatin). Kontinuirana primjena lipofilnih statina bila je povezana s manjom incidencijom Parkinsonove bolesti u usporedbi s prekidom uzimanja statina nakon postignutih željenih vrijednosti kolesterola. Najveće smanjenje rizika pokazano je za atorvastanin i simvastatin. Nije nađena povezanost između primjene hidrofilnih statina i incidencije Parkinsonove bolesti.

Neuroprotektivna uloga statina poznata je na primjeru životinjskih modela gdje je pokazano kako oni smanjuju intaneuralnu agregaciju α-synucleina - proteina povezanog s razvojem Parkinsonove bolesti, objašnjavaju autori. Lipofilni statini mogu lako proći krvno-moždano barijeru i tako ostvariti direktan učinak. Ipak, potrebna su dodatna istraživanja koja bi razjasnila detaljne mehanizme u podlozi.

VEZANI SADRŽAJ > <