x
x

Procjena koristi barijatrijske kirurgije kod pretilih ljudi s dijabetesom

  Antonia Gucić, cand. mag.pharm

  22.07.2013.

Barijatrijska kirurgija kao kontrola dijabetesa u pretilih pacijenata pokazala se prilično učinkovitom, ali su, prema dvama istraživanjima JAMA-e, komplikacije zabrinjavajuće, a dugotrajni rezultati neizvjesni.

Procjena koristi barijatrijske kirurgije kod pretilih ljudi s dijabetesom

U jednom se istraživanju došlo do zaključka da nema dovoljno izravnih dokaza koji bi uvjerili da je operativni zahvat efektivan u pacijenata s indeksom tjelesne mase između 30 i 35; neizravni dokazi pogoduju kirurškom tretmanu. Međutim, trajnost koristi operacije i kasniji učinci na komplikacije krvožilnog sustava ostaju nepoznati.

Drugo je istraživanje procijenilo intenzivan stil života i liječnički tretman, što je u polovice pacijenata bila Roux-en-Y premosnica na želucu. Nakon godinu dana, pacijenti s premosnicom su s većom vjerojatnošću postigli složeni cilj unaprijed određenih razina HbA1c, LDL i sistoličkog krvnog tlaka (49% naspram 19%). Uz komplikacije vezane za kirurške zahvate, pacijenti s premosnicom su u većoj mjeri patili od nutritivne deficijencije.

Uredništvo bilježi potrebu za budućim procjenama sveukupnih zdravstvenih učinaka, troškova i dugotrajnih rezultata.