x
x

Ispitivanje znanja o kontracepciji učenica osmih razreda

  12.06.2011.

Kontracepcija obuhvaća sve metode koje sprječavaju nastanak neželjene trudnoće. Kontracepcijske metode najvjerojatnije postoje koliko i ljudski rod. Sigurnost i djelotvornost su vjerojatno najvažniji faktori, a nekima je važna i njihova praktičnost, dostupnost i cijena. Pri izboru metode važno je biti informiran o njenim prednostima i nedostacima, mogućim popratnim efektima, djelotvornosti zaštite od trudnoće i spolno prenosivih infekcija, te o pravilnom načinu upotrebe.

Ispitivanje znanja o kontracepciji učenica osmih razreda

Cilj: Ispitati znanje i stavove o kontracepciji učenica 8 razreda.

Ispitanici i metode: U sklopu redovitog sistematskog pregleda 8 razreda jedne gradske škole,100 učenica je riješilo anonimnu anketu sastavljenu od 6 kratkih pitanja, kojima se želio steći uvid u poznavanje problematike.

Rezultati: Na pitanje 1.„Što je kontracepcija" 95% odgovara da su to metode za kontrolu trudnoće, a 5% nije znalo.
Na pitanje 2. jeste li ikada s nekim razgovarale o kontracepciji? a) ne, 86% b) da, 14%, najčešće prijateljica vršnjakinja.
3.Na pitanje od koga mladi dobivaju informacije o spolnosti i sličnim temama a) 72% vršnjaci b) 25% mediji (časopisi, TV, Internet) c) 3% roditelji i liječnici
4. Navedite jedinu kontracepcijsku metodu koja štiti od STD? a) prezervativi 92%
b) tablete 8% c) ne znam 1%
5. Prije koliko se navršenih godina života ne bi smjelo stupiti u spolne odnose? a)16 ( 27%) b)18 ( 49%) c)20 (23% ) d)21 i dalje 1%
6. Smiju li mladi koristiti kontracepciju bez savjetovanja s liječnikom? a)da, 33% b) ne, 54% c) ne znam 13%

Zaključak: Ispitane djevojke su u dobi od 14-15 godina i nisu spolno aktivne, što znači da su idealan kandidat za zdravstveni odgoj i prosvjećivanje. Iskustvo pokazuje da mladi najviše savjeta dobivaju upravo od svojih vršnjaka, što nužno ne znači da su ti savjeti ispravni i primjereni. Stoga su završni razredi osnovne škole u kojima još imamo 100% obuhvata populacije idealni za razgovor s mladima i pokušaj mijenjanja njihovog znanja, stavova i navika.

Zrinka Puharić (1), Ljiljana Đermanović (1), Tomislav Miklić (2)
1ZZJZ Bjelovar, 2Dom zdravlja BjelovarPoster prezentiran na 3. hrvatskom kongresu o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama, Opatija, svibanj 2011. godine.