x
x

Praćenjem rasta može se otkriti celijakija u djece

  Klara Čičić, dr. med.

  12.03.2015.

Sistematično i pomno praćenje parametara rasta u djece, po mogućnosti korištenjem kompjuteriziranih algoritama, dobar je alat u ranom otkrivanju celijakije i u sprečavanju negativnih posljedica bolesti, objavljeno je u časopisu JAMA.

Praćenjem rasta može se otkriti celijakija u djece

Celijakija je otkrivena u visokom postotku kada se u probiru koristila kombinacija 5 parametara rasta specifičnih za spol i dob. Studija je pokazala da je u 57% djevojčica i 48% dječaka s celijakijom poremećaj rasta postojao čak dvije godine prije dijagnoze.

U većine djece s celijakijom postoji poremećaj rasta stoga se pomnim praćenjem rasta od rane dobi bolest može na vrijeme otkriti, pokazala je finska studija u kojoj je 15 godina praćeno je gotovo 52 000 zdrave djece kroz nacionalni registar.

Celijakija je rijetko dijagnosticirana bolesti u dječjoj populaciji, a prevalencija je veća nego što se misli. Simptomi bolesti u djece su smanjenje linearnog rasta, nizak rast i slabije dobivanje na tjelesnoj masi.