x
x

Primjena medicine utemeljene na dokazima u obiteljskoj medicini

  doc. dr. sc. Davorka Vrdoljak, dr.med.

  03.05.2013.

Projekt: Primjena medicine utemeljene na dokazima (EBM engl. Evidence Based Medicine) u obiteljskoj medicini u Hrvatskoj provest će se na Katedri obiteljske medicine Medicinskih fakulteta u Splitu, Rijeci, Osijeku i Zagrebu.

Primjena medicine utemeljene na dokazima u obiteljskoj medicini

• Projekt je dobio dozvolu Etičkog povjerenstva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu Klasa 003/08/13-03/0003 Ur. Br:2181-198-03-04-13-0006

• Protokol istraživanja registriran je i u bazi clinicaltrials.gov kao Mef01326 NCT01801683 Evidence Based Medicine in General Practice (EBMINGP)

• Nosilac projekta: Katedra obiteljske medicine ,Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

Osnova: Medicina utemeljena na dokazima (EBM) je temelj rada liječnika praktičara svake specijalnosti, pa tako i obiteljske medicine. U svakodnevnom radu s pacijentima pojavljuju se različita pitanja iz područja dijagnostike, liječenja i prognoze na koja liječnik treba dati odgovore utemeljene na najboljim dokazima proizišlim iz istraživanja. Usprkos mogućnosti pristupa EBM bazama podataka u ordinacijama svakog obiteljskog liječnika (LOM) u RH, u praksi često izostaje pretraživanje i nalaženje odgovora u okviru konzultacije s pacijentom, „na licu mjesta“, u realnom vremenu.

Ciljevi: Utvrditi znanja i stavove o EBM LOM prije i nakon primijenjene „EBM intervencije“. Pretpostavljamo da će se znanje i stavovi LOM o EBM promijeniti kao rezultat provedene „EBM intervencije“ studenata.

Ustroj istraživanja: Istraživanje je prospektivno, intervencijsko a provest će se u nastavnim praksama, ordinacijama mentora studenata šeste godine tijekom njihova boravka u ordinaciji. Podatci će biti prikupljeni tehnikom telefonskog intervjua, prije i šest mjeseci nakon provedene intervencije.

Mjesto istraživanja: Studenti šeste godine medicine u sklopu nastave kolegija Obiteljska medicina dolaze na vježbe kod mentora u nastavne prakse. Prije dolaska studenata, mentori će biti anketirani upitnikom za liječnike pripremljenim za potrebe istraživanja, te ponovno intervjuirani istim upitnikom šest mjeseci nakon „EBM intervencije“. Istraživanje će se provesti i na Katedri obiteljske medicine Medicinskih fakulteta u Splitu, Rijeci, Osijeku i Zagrebu.

Ispitanici: Mentori/nosioci nastavnih praksi obiteljske medicine su intervencijska skupina, a isti broj liječnika koji su intervencijskoj skupini slični po svim značajkama osim što nisu mentori/nosioci nastavnih praksi, sačinjavat će kontrolnu skupinu. Intervencijska skupina bit će podvrgnuta „EBM intervenciji“ studenata, a kontrolna ne.

Intervencija: Mentori odaberu po dva pacijenta/slučaja iz realnog života, koji se pojave kao problem u ambulantnom radu, bilo dijagnostički, terapijski ili iz područja prognoze bolesti. Student ima edukacijsku zadaću: postaviti pitanje po shemi Patient Intervention Comparison Outcome PICO, pronaći najbolji dokaz/odgovor na to pitanje i napisati kratko izvješće po shemi Practical Evidence About real Life Situations PEARL. Potom izvješće donosi mentoru na pregled i raspravu.

Glavne mjere ishoda: Samoprocjena znanja i stavova nakon intervencije, a koja bi bila surogatna (zamjenska) mjera ishoda za promjenu ponašanja i stila rada LOM (usvajanje EBM prakse).

Traženje EB odgovora na pitanja koja izviru u svakodnevnom radu LOM postat će sve više dio uobičajene prakse. Ono je važan okvir donošenja odluke, ali koja uvijek započinje i završava s našim bolesnikom u središtu skrbi.

VEZANI SADRŽAJ > <