x
x

Informacijski mrežni servis: potpora knjižnice u provođenju 'EBM' prakse

  23.03.2014.

Prema rezultatima brojnih istraživanja glavne su zapreke liječnicima u provođenju kliničke prakse utemeljene na znanstvenim dokazima nedostatak vremena i određenih informacijskih vještina. U uklanjanju tih zapreka svoju ulogu ima i medicinska knjižnica.

Informacijski mrežni servis: potpora knjižnice u provođenju 'EBM' prakse

Središnja medicinska knjižnica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pokrenula je informacijski mrežni servis čiji je prvenstveni cilj pomoći liječnicima da mogućnosti medicine utemeljene na znanstvenim dokazima primijene u svakodnevnome radu. Svaki korisnik, neovisno o institucijskoj pripadnosti, može poslati kliničko pitanje.

Knjižničar postavlja strategiju pretraživanja, pretražuje sve dostupne informacijske izvore koji sadržavaju pouzdane znanstvene dokaze te korisnicima elektroničkom poštom šalje izabranu literaturu.

Od 2008. do 2012. godine primljeno je 166 pitanja iz 12 kliničkih područja od kojih najviše s područja interne medicine (36,1%).

Udio pitanja o učinku liječenja iznosi 70,5%.

Zbog nedostatne informacijsko-komunikacijske infrastrukture na razini zdravstvenih ustanova i ograničene dostupnosti medicinskih informacijskih izvora ovaj informacijski mrežni servis može pomoći u prijenosu znanstveno utemeljenih medicinskih dokaza u kliničku praksu.

Helena Markulin, Jelka Petrak