x
x

Više doze omega 3 u krvi povezane s nižim mortalitetom

  15.04.2013.

Visoke koncentracije dugolančanih omega 3 masnih kiselina u plazmi povezane su sa smanjenjem mortaliteta i to osobito kardiovaskularne smrtnosti, objavljeno je u časopisu Annals of Internal Medicine.

Više doze omega 3 u krvi povezane s nižim mortalitetom

Na početku istraživanja kod gotovo 2700 odraslih bolesnika u SAD-u bez srčanih bolesti mjerena je koncentracija omega 3 masnih kiselina u serumu. Bolesnici su praćeni tijekom 15 godina. Za vrijeme promatranog perioda zabilježeno je 1625 smrti. U prilagođenoj analizi, bolesnici s najvećom početnom koncentracijom omega 3 masnih kiselina imali su 27% smanjenje u totalnom riziku smrtnosti u odnosu na bolesnike s najnižim vrijednostima. Najčešće se radilo o smanjenju kardiovaskularnog mortaliteta i to osobito mortaliteta zbog aritmija.

Istraživači su utvrdili da ova razlika u mortalitetu odgovara intervalu od približno 2,2 godine duljeg života nakon navršenih 65 godina života u osoba koje imaju višu koncentraciju omega 3 masnih kiselina. Rezultati istraživanja potkrepljuju uzimanje omega 3 masnih kiselina u starijoj dobi radi smanjenja ukupne smrtnosti.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROMaxirinoZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: