x
x

EPA u liječenju tumorske kaheksije

  Prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med. specijalist interne medicine, supspecijalist gastroenterolog

  28.10.2014.

Imunomodulacijski učinak eikozapentaenske kiseline (EPA) ima važnu ulogu u liječenju bolesnika sa sindromom tumorske kaheksije i anoreksije.

EPA u liječenju tumorske kaheksije
Primjena enteralne prehrane s povišenim unosom EPA-e (2,2 grama/dan) uz megestrol-acetat u trajanju od najmanje 8 tjedana poželjna je terapijska kombinacija kod bolesnika s različitim stupnjevima sindroma tumorske anoreksije i kaheksije.

Kod velikog broja onkoloških bolesnika već pri postavljanju dijagnoze uočava se značajni gubitak tjelesne mase, masnog tkiva, a osobito proteina uz naglašenu upalnu aktivnost. Takvo tjelesno propadanje kod onkoloških bolesnika nazivamo sindromom tumorske kaheksije, uz često prisutnu anoreksiju. Tumorska kaheksija značajno utječe na proces liječenja bolesnika i na stopu preživljenja. Standardnom nutritivnom potporom nije moguće zaustaviti tjelesno propadanje u sindromu tumorske anoreksije i kaheksije. U segmentu kliničke prehrane unatrag nekoliko godina osobito se propituje svrhovitost primjene eikozapentaenske kiseline (EPA).

Hrana bogata omega-3 masnim kiselinama spada u imunomodulacijsku prehranu. Mehanizam djelovanja kojim lipidi moduliraju imunološki sustav prilično je izravan. Unos jednostrukonezasićenih masnih kiselina ili različitih vrsta višestruko-nezasićenih masnih kiselina prehranom, uvjetuje sastav masnih kiselina membranskih fosfolipida u imunološkim stanicama i stanicama ciljnih tkiva na koje djeluju citokini. Djelovanjem fosfolipaza koje se aktiviraju kao dio odgovora na traumu ili infekciju, proizvode se prostaglandini i leukotrieni. Iz toga slijedi široka lepeza fizioloških i metaboličkih promjena. Davanje različitih masnih kiselina rezultira različitim profilima oslobođenih prostaglandina i leukotriena koji će u stanovitoj mjeri utjecati na jačinu upalnog odgovora. Masti bogate ω-3 masnim kiselinama ili jednostruko nezasićene masne kiseline ili pak one siromašne ω-6 masnim kiselinama smanjuju stopu odgovora na citokine i upalu.

Masti bogate ω-6 masnim kiselinama imaju suprotan učinak. U pokusima na kahektičnim miševima pokazano je da eikozapentaenska kiselina (EPA) inducira supresiju “up-regulacije” ekspresije proteosoma što je povezano s većom ekspresijom miozina, čime se zadržava količina kontraktilnih proteina. Konkretno, kod karcinoma gušterače dokazano je da je davanjem hrane bogate EPA-om tijekom 12 tjedana zaustavljen trend gubitka težine koji je iznosio prosječno 2 kg mjesečno, te su bolesnici prešli u anaboličku fazu uz prosječni dobitak od 0,5 kg mjesečno. U drugoj studiji utvrđeno je da se davanjem hrane bogate EPA-om dovodi do znatnog smanjenja proizvodnje IL-6 (16.5 na 13.7 ng/l), rasta serumske koncentracije inzulina (3.3 na 5 mU/l) i smanjenja broja pacijenata kod kojih se izlučuje PIF (88% na 40%).

Primjena enteralne prehrane s povišenim unosom EPA-e (2,2 grama/dan) uz megestrol-acetat u trajanju od najmanje 8 tjedana poželjna je terapijska kombinacija kod bolesnika s različitim stupnjevima sindroma tumorske anoreksije i kaheksije.